ارزش گذاری سهام ، طرح‌ها و پروژه‌ها

ارزش گذاری سهام ، طرح‌ها و پروژه‌ها – امروزه موضوع ارزش گذاری شرکت‌ها / طرح‌های نیمه‌کاره به یکی از موضوعات بسیار با اهمیت برای اکثر سرمایه گذاران و سهامداران تبدیل شده است، چرا که بر مبنای مدل های ارزش‌گذاری، می توانند دارایی‌ها و اوراق بهادار خود را قیمت‌گذاری کرده و بر اساس آن در مورد خرید یا فروش آن تصمیم گیری کنند.

به عبارت دیگر بر مبنای مدل های ارزش‌گذاری می توان از زیان های ناشی از کاهش قیمت جلوگیری و از سودهای ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها استقبال کرد. با توجه به این امر، ارزش‌گذاری دارایی ها اعم از اوراق بهادار و دارایی های واقعی یکی از ارکان اصلی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین ارزش‌گذاری اصولی و صحیح دارایی ها باعث تخصیص بهینه منبع سرمایه ای می‌شود. و در مقابل ارزش‌گذاری نادرست و عدم استفاده از روش های مناسب در تعیین ارزش واقعی دارایی ها سبب تخصیص غیر بهینه سرمایه و هدر رفتن منابع سرمایه ای می‌شود.

روش‌های ارزش گذاری سهام

روش‌های ارزش‌گذاری در کل در سه دسته‌کلی طبقه بندی می‌شوند:

1-    روش‌های مبتنی بر دارایی/ارزش‌جایگزینی
2-  روش‌های ارزش‌گذاری نسبی
3-  روش‌های مبتنی بر جریانات درآمدی

بسته خدماتی ما

با توجه به اهداف مطروحه فوق و در راستای ارایه یک بسته کامل خدماتی، این مشاور آمادگی دارد علاوه بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها،پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری، در حوزه‌های ذیل نسبت به ارایه خدمات اقدام نماید:
1-    مشاوره در حوزه  شیوه‌های افزایش ارزش ثبت شرکت (بر مبنای مفروضات بنیادین مدل‌های ارزش‌گذاری)
2-    آماده‌سازی عرضه در بازار سهام
3-    مذاکرات خرید/فروش
4-    برگزاری مزایده (طراحی اسناد مزایده و مدیریت اجرایی آن)
5-     طراحی فرآیند تدریجی ادغام و تملک شرکت‌ها و نظارت بر اجرای آن