جواز تاسیس خوابگاه

افرادی که می خواهند خوابگاه دانشجویی و غیر دولتی راه اندازی کنند نیازمند دریافت مجوز کسب و کار و جواز تاسیس دارند که ما در اینجا برای شما مدارک لازم و قوانین مربوط به این مجوز را آورده ایم.

مرجع صدور مجوز







مشخصات مجوز



 جواز تاسیس



مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز


فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز





استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور مجوز
 روز




مدت اعتبار مجوز
 ماه




هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز




ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز
 روز




مدت اعتبار مجوز
 ماه



هزینه تمدید مجوز




فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز




ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز
 روز




مدت اعتبار مجوز
 ماه



هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز



شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



برای دانلود نمونه طرح توجیهی در موضوعات مختلف به صورت رایگان به سایت بهین یاب تجارت مراجعه نمایید.