ثبت نام سامانه کارا

ثبت نام سامانه کارا – هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده 7 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده ازمنابع صندوق توسعه ملی آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1: در این دستورالعمل اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی.

آیین نامه: منظور آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری مصوب هیئت وزیران است.

کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار براساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحیه آن

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی / وزارت صنعت، معدن و تجارت / سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری / وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات / سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

مراحل ثبت نام در سامانه کارا

می توانید دستور العمل ها را در مطابق تصویر زیر در وب سایت سامانه کارا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir/  مطالعه نمایید:

ثبت نام در سامانه کارا

1- ورود یا ثبت نام:

ثبت نام در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا

2- راهنما ثبت نام توسط افراد حقیقی در سامانه کارا

راهنما ثبت نام توسط افراد حقیقی در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا

3- تکمیل اطلاعات پایه:

4- تکمیل اطلاعات تکمیلی:

ثبت نام در سامانه کارا

5- بارگذاری مدارک

ثبت نام در سامانه کارا

6- مدیریت طرح

ثبت نام در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا

7- تکمیل اطلاعات طرح

ثبت نام در سامانه کارا

8- اطلاعات مرتبط با بانک پیشنهادی

ثبت نام در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا

9- ارسال مجوزهای اخذ شده از دستگاه های اجرایی

ثبت نام در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا

10- ارسال طرح برای بررسی

ثبت نام در سامانه کارا
ثبت نام در سامانه کارا

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با ما در ارتباط باشید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید