صدور مجوز استاندارد

پروانه کاربرد علامت استاندارد( صدور مجوز استاندارد ) به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد. پس از ثبت درخواست صدور پروانه در کارتابل مخصوص هر واحد تولیدی توسط شناسه و رمز عبور در این سامانه توسط خود واحد ، فرایند نمونه برداری ، بازرسی و آزمون انجام پذیرفته و تمام مراحل در کارتابل واحد تولیدی قابل پیگیری و مشهود میباشد. نهایتا پس از مطابقت محصول نمونه برداری شده ، پروانه استاندارد ملی برای مدت 3 سال برای واحد تولیدی صادر می گردد.
در صورت تداوم کیفیت و استمرار تولید محصول با الزامات اعتبار پروانه برای مدت 3 سال ، به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.
در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و استاندارد و کسب 90 امتیاز منفی ناشی از مغایرتهای کیفی مطابق با روش اجرایی نسبت به تعلیق پروانه استاندارد اقدام خواهد شد. به مدت 3 ماه به واحد تولیدی یا خدماتی جهت رفع نقص مهلت داده می شود.تمامی مراحل به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد. و واحد تولیدی در کارتابل خود مشاهده و پیگیری می کند.
در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و استاندارد و کسب 120 امتیاز منفی ناشی از مغایرتهای کیفی مطابق با روش اجرایی یا عدم اقدام جهت رفع تعلیق نسبت به ابطال پروانه استاندارد اقدام خواهد شد و واحد تولیدی در کارتابل خود مشاهده و پیگیری می کند. در صورت رفع نواقص از سوی واحد تولیدی یا خدماتی نمونه برداری از تولید انجام شده و ابطال به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.
در صورتی که کالا یا خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد واحد تولیدی یا خدماتی مجاز به تولید ، توزیع، انبارش و تبلیغات نخواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه از موارد فوق، اقدامات قانونی از سوی اداره کل صورت می پذیرد.
شهروندان و آحاد مردم می توانند جهت دریافت اطلاعات صدور مجوز استاندارد کالاها و خدمات شماره 10 رقمی مندرج در زیر علامت استاندارد را به شماره 10001517 فرستاده و اطلاعات مورد نظر را به صورت پیامکی دریافت کنند و نیز میتوانند از طریق کد USSD=*4# نیز اطلاعات پروانه را دریافت نمایند .همچنین از طریق اپلیکیشن دولت همراه و نصب آن بر روی سیستم عامل موبایل استعلام کد 10 رقمی و کسب اطلاعات پروانه امکان پذیر می باشد.
ذینفعان :
ذینفعان این خدمت آحاد مردم ، واحد های تولیدی هستند که با آسودگی خاطر و اطمینان کامل نسبت به استفاده از کالا و خدمات دارای نشان ملی استاندارد اقدام می نمایند.
آدرس سامانه :
تمامی مراحل به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای صدور مجوز استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.

مراحل صدور مجوز استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی به‌صورت استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی برای محصولات و خدمات کاربرد دارد موسسه استاندارد ایران مأموریت تدوین و انتشار استاندارد ملی محصولات و خدمات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.

در این مطلب، مقدمات موردنیاز و مراحل اخذ استاندارد ملی به‌صورت خلاصه تشریح شده است.

استاندارد (Standard) به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیم می‌باشد. استانداردهای ملی ویژگی‌های لازم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت را مشخص می‌نمایند. استاندارد ملی ایران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین و منتشر می‌شود.

استاندارد اجباری:

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به‌موجب قانون اجباری اعلام‌شده, موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی تولید و عرضه نمایند.
برخی از محصولات ازجمله محصولات صنایع غذایی استاندارد اجباری دارند و نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی این محصولات مشاهده می‌شود

استاندارد تشویقی:

محصولی که مشمول استانداردهای اجباری نباشد, می‌تواند با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه شود و تولیدکنندگان آن پس از کسب مجوز از موسسه استاندارد, می‌توانند از علامت استاندارد تشویقی استفاده کنند.

مراحل صدور مجوز استاندارد ملی ایران
هشت قدم اساسی اخذ استاندارد ملی شامل:

قدم 1 – تکمیل فرم‌های مربوط به اخذ استاندارد ملی

فرم‌های اعلام‌شده از طرف اداره استاندارد، باید توسط سازمان متقاضی اخذ علامت استاندارد ملی، تکمیل شود این فرم‌های شامل اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی در خصوص محصولات و خدمات و مجوزهای سازمان متقاضی می‌باشد.

قدم 2 – تعیین مسئول کنترل کیفیت

مسئول کنترل کیفیت باید مطابق با شرایط احراز تعیین‌شده از طرف اداره استاندارد، تعیین شود و مشخصات مسئول کنترل کیفیت به همراه مدارک مربوطه به اداره استاندارد اعلام شود.

قدم 3 – مجوزهای قانونی

تمامی اطلاعات مربوط به مجوزهای قانونی باید به اداره استاندارد ارائه شود این مجوزها می‌تواند شامل :

آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن
تصویر پروانه معتبر تأسیس یا مجوز فعالیت
ارائه مدارک مبنی بر دارا بودن کد ملی ” ایران کد ” از وزارت بازرگانی

قدم 4 – مستندسازی استاندارد ملی

مستندات و فرم‌های موردنیاز جهت استانداردسازی محصولات و خدمات با توجه الزامات استاندارد ملی مربوطه باید در سازمان تدوین شود.
مستندات استانداردسازی محصولات و خدمات براجرای فرآیند تحقق محصولات و خدمات و نحوه کنترل و نظارت برآنها تأکید دارد در مستندسازی استاندارد ملی ایران می‌توان از استاندارد ایزو 9001 نیز کمک گرفت.
در صورتی که سازمان سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را استقرار داده و گواهینامه ایزو 9001 را اخذ نموده است باید تصویر گواهینامه ایزو معتبر بااعتبار از مراجع ملی و بین المللی به اداره استاندارد ارسال شود.

قدم 5 – مستندات مربوط به آزمون محصول یا خدمات

مدارکی مبنی بر وجود آزمایشگاه تخصصی در سازمان متقاضی یا قرارداد یکساله با آزمایشگاه باید به اداره استاندارد ارائه شود.

قدم 6 – اجرای مستندات مربوطه

مستندات استاندارد ملی ایران ،که در مرحله 4 تهیه‌شده، در این مرحله اجرا می‌شود. مهم‌ترین مستنداتی که باید اجراء شوند:

فرم‌های بازرسی و کنترل کیفیت
ثبت نتایج آزمایش محصول یا خدمات
کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری
نظرسنجی از مشتریان
رسیدگی به شکایت مشتری

قدم 7 – ارزیابی محصول و خدمات

سیستم کنترل کیفیت طرحریزی شده، توسط کارشناس استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. و نمونه محصولات نیز جهت بررسی به آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد ارائه می‌شود.

قدم 8 – اخذ پروانه کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری

درصورتی‌که تمامی مراحل فوق اجراء شده و نمونه‌های محصول و خدمات در آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد، با الزامات مشخص‌شده منطبق باشد، پروانه استاندارد ملی سازمان متقاضی صادر می‌شود.

مدارک لازم جهت صدور مجوز استاندارد ایران :
1- کپی برابر اصل آگهی ثبت واحد تولیدی خدماتی در روزنامه رسمی کشور
2- کپی برابر اصل آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور
3- کپی برابر اصل جواز تاسیس ، بهره برداری و پروانه فعالیت از مراجع قانونی همراه با رونوشت آخرین تغییرات
4- کپی برابر اصل آگهی رسمی ثبت نام یا علامت تجاری محصول در روزنامه رسمی کشور در طبقه فرآورده مورد نظر
5- ارائه مدارک مرتبط با نام تجاری واحد تولیدی یا خدماتی ( در صورت استفاده از آن ها )
ارائه مستندات ذیل در صورت وجود :
1- کپی گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت 9001 ISO ، صادر شده توسط موسسات گواهی کننده تایید صلاحیت شده از طرف نظام تایید صلاحیت و یا HACCP ISO2200
2- کپی پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر حداقل برای یکی از محصولات
3- گواهینامه معتبر مدیر یا مسئول کنترل کیفیت تایید شده توسط موسسه فرآیند تولید و یا معرفی مسئول کنترل کیفیت واجد شرایط که مراحل تایید صلاحیت وی از طریق انجمن مسئولین کنترل کیفیت پیگیری شود.
4- فرم تکمیل شده پرسشنامه اطلاعات فنی که به تایید مدیر عامل شرکت یا مالک واحد تولیدی رسیده باشد.
5- پرداخت هزینه های خدماتی مرتبط با صدور پروانه توسط واحد متقاضی
6- مدرک دال بر دارا بودن ایران کد از وزارت بازرگانی برای محصول مورد درخواست ( چنانچه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ایران کد را برای محصولی تخصیص نداده باشد ، با ارائه تاییدیه آن وزارتخانه این بند کاربرد ندارد).
7- نمودار فرآیند تولید (opc)
8- گواهی کالیراسیون وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
9- اخذ تاییدیه مکتوب از مسئول امور مالی اداره کل استان نتایج آزمون ماهیانه واحد تولیدی در فرمت مورد تایید اداره کل استاندارد که نمونه برداری در آن ها مشخص شده باشد.
10- کپی پروانه کار علامت استاندارد معتبر حداقل برای یکی دیگر از محصولات

راهنمای صدور مجوز استاندارد اجباری :

اخذ مجوز تولید سازمان از وزارت صنعت و یا اتاق بازرگانی و یا اتحادیه صنف
اخذ مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه برای دریافت پروانه استاندارد ضروری است . جهت اطلاع از قوانین و روش دریافت مجوز در استان مربوط به ارگان شغل خود مراجعه نمایید.این قوانین در استان های مختلف می تواند ساده یا سخت باشد.

تقاضای کتبی از اداره کل استاندارد
فرم های تعیین شده از طرف اداره استاندارد استان مربوطه ، می بایست توسط سازمان متقاضی تکمیل شود. این فرم ها شامل اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی در خصوص محصولات و خدمات و مجوزهای سازمان متقاضی می باشد.

امکانات تولید
داشتن فضا و امکانات کافی برای خط تولید و کنترل کیفیت یکی از موارد ضروری می باشد. واحد می تواند یک خط کوچک مونتاژ نهایی داشته و قطعات را از بازار و یا سایر واحدهای تولیدی خریداری نماید.

ثبت برند
ثبت علامت تجاری ( برند ) یکی دیگر از ضروریات اخذ پروانه استاندارد است .تولید کننده می بایست تصدیق مالکیت برند را به اداره استاندارد تقدیم نماید.

ارائه مدرک مبنی بر دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاصی
ارائه حداقل تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی لازم برای آزمون های مورد نیاز مطابق الزامات مندرج استاندارد ملی مربوطه ، جهت کنترل مواد اولیه و محصول نهایی الزامی است . واحد تولیدی می بایست تجهیزات مجهز به تسترها و دستگاه های آزمون تخصصی آن محصول را تهیه نموده و محل مناسبی را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاص دهند.تکمیل بودن و کالیبره بودن تجهیزات می بایست به تایید اداره استاندارد برسد.

تهیه استاندارد ملی مربوطه
با مراجعه به استاندارد و مطلع شدن از شماره کتاب استاندارد ملی مربوطه آن را تهیه نمایید . ملاک اخذ قبولی در آزمون های استاندارد مطابقت کامل با بندهای استاندارد ملی می باشد و در صورت عدم تطابق نتیجه آزمون مردود خواهد بود.

تعیین کارشناس کنترل کیفیت
کارشناس کنترل کیفیت وفق شرایط تعیین شده ( معمولاَ با تحصیلات لیسانس) از طرف اداره استاندارد مشخص می شود و سپس مشخصات کنترل کیفیت به همراه سایر مدارک مربوطه به اداره استاندارد اعلام می شود. پس از تایید شدن صلاحیت شخص و در طول دوره تخصصی آزمون ها و قبولی برای وی پروانه تایید صلاحیت صادر می گردد.

ارزیابی محصول و خدمات
سیستم کنترل کیفیت طرح ریزی شده ، توسط کارشناس استاندارد مورد ارزیابی قرار می گیرد و نمونه محصولات نیز جهت بررسی به آزمایشگاه مورد تایید اداره استاندارد ارائه می شود.
در صورتی که تمامی مراحل فوق اجرا شده و نمونه های محصول و خدمات در آزمایشگاه مورد تایید اداره استاندارد با الزامات مشخص شده منطبق باشد ، پروانه استاندارد ملی سازمان متقاضی صادر می شود.
اعتبار پروانه استاندارد به طور معمول یک سال است و واحد تولیدی موظف است همه ساله نسبت به تمدید پروانه اقدام نماید.
لازم به توضیح است پس از دریافت استاندارد ملی ایران ، واحد های تولیدی طی بازدیدهای دوره ای کنترل می شوند و چنانچه مصول با استاندارد صادره همخوانی نداشته باشد باطل خواهد شد.

شرايط صدور مجوز استاندارد
واگذاري پروانه كاربرد علامت استاندارد به فرآورده واحدهاي توليدي ، منوط به دارا بودن شرايط و موارد زير از جانب واحد توليدي مي باشد :
1- دارا بودن پروانه معتبر جهت توليد ( تأسيس ،‌بهره برداري و …..)
2- ثبت نام و علامت تجارتي شركت
3- مناسب بودن روش و امكانات توليدي
4- دارا بودن مدیر كنترل كيفيت تمام وقت با مدرك تحصيلي مرتبط طبق ضوابط استاندارد و گذراندن دوره آموزشي مربوط
5- دارا بودن آزمايشگاه مجهز به وسايل لازم و فعال بودن آن
6- برقراري سيستم كنترل كيفيت در واحد توليدي به منظور كنترل مواد اوليه ، محصول هنگام توليد و محصول نهائي
7- انجام آزمونهاي لازم طبق استاندارد مربوط بطور روزانه در آزمايشگاه واحد توليدي به منظور انطباق دائمي كيفيت فرآورده توليدي با مشخصات استاندارد و ارسال نتايج آزمايش هاي انجام شده به اداره استاندارد در پايان هر ماه جهت ارزيابي
8- تداوم انطباق كيفيت فرآورده توليدي با استاندارد مربوط و حداقل يك مورد قبولي
9- دارا بودن شناسه ملی، شناسه اقتصادی، کد پستی و ایران کد محصول

مدارک لازم برای تکميل پرونده جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
مرحله اول
1. تکميل فرم درخواست پروانه استاندارد که توسط مسئول واحد مهر،امضا،شماره وتاريخ شده باشد
2. تصوير آگهی تاسيس روزنامه رسمی شرکت در صورتی که تقاضا به نام شرکت باشد.
3. تصوير پروانه تاسيس و بهره برداری از سازمان صنعت معدن يا جهاد کشاورزی
4. تصوير پروانه تاسيس ، ساخت وزارت بهداشت (برای واحدهای توليدی مواد غذايی و بهداشتی)
5. تصوير آگهي‌ثبت‌نام وياعلامت تجارتي‌مورد درخواست كه‌در روزنامه رسمي‌كشور درج شده باشد.
6. معرفی مدیر کنترل کیفیت واجد شرایط
7. تصویر شناسه‌ملی واحدتولیدی از سازمان ثبت‌اسناد واملاک شرکت درصورتی که‌تقاضا به نام شرکت‌باشد
8. تاییدیه کد پستی از اداره پست
9. تکمیل فرم اطلاعات واحد تولیدی (شناسنامه واحدتولیدی)
مرحله دوم
1. تصوير گواهی تاييد صلاحيت مدیر کنترل کيفيت
2. تصوير نتايج آزمون حداقل يك مورد قبولی
3. لیست تجهیزات آزمايشگاه واحد تولیدی و امکانات مورد نياز
4. تصویر گواهی کالیبراسیون لوازم آزمایشگاه واحد تولیدی
5. ارائه نتایج آزمون کارخانه ای واحد تولیدی
6. تکمیل و تايپ فرم پرسشنامه اطلاعات فنی پس از تایید صلاحیت مدیر کنترل کيفيت، دارای تاريخ ، مهر و امضا مدیرعامل
7. ارائه تصوير گواهينامه های سيستم های مدیریت کيفيت واحد در صورت دارا بودن
8. گزارش بازديد اوليه
9. گزارش بازديد نهايي
10. گواهي پرداخت کارمزد خدماتي
11. ارائه قرارداد استاندارد تشويقي(درصورتی که استاندارد فرآورده تشویقی باشد)

فرآیند صدور مجوز استاندارد

صدور مجوز استاندارد

این فعاليت از درخواست پروانه کاربرد علامت استاندارد شروع شده و پروسه بازرسی، نمونه برداري، آزمون و تائيد صلاحيت مدیر کنترل کيفی را طی نموده تا موفق به دریافت گواهی مورد نظر گردد. شرح محدوده پروژه از لحاظ کارکردي و نيازمندي ها :

* درخواست پروانه توسط واحد توليدي متقاضی
* انجام کارشناسی جهت بررسی درخواست، بازرسی و نمونه برداري
* بررسی بازدید و ارجاع نمونه به آزمایشگاه جهت آزمون
* انجام آزمون و ثبت نتایج آزمون طبق استاندارد مربوطه
* ارسال مدارك بازرس و آزمون به کميته علائم
* دریافت مجوز ستاد براي برگزاري کميته علائم
* بررسی کميته علائم و صدور پروانه
* برنامه ریزي براي بازرسی ادواري و کنترل بازار
* برنامه ریزي براي تمدید پروانه طبق گزارش بازرسی و نمونه برداري هاي ادواري
* ابطال یا تعليق پروانه براساس بازرسی یا آزمون موردي
* شرح محدوده پروژه از لحاظ مصرف کنندگان (کاربران:)
* درخواست پروانه توسط واحد توليدي متقاضی – توسط پيشخوان یا دبيرخانه اداره کل
* انجام کارشناسی جهت بررسی درخواست، بازرسی و نمونه برداري- توسط کارشناس استاندارد
* بررسی بازدید و ارجاع نمونه به آزمایشگاه جهت آزمون- توسط کارشناس استاندراد
* انجام آزمون و ثبت نتایج آزمون- توسط آزمایشگاه همكار، آزمایشگاه اداره کل یا پژوهشگاه
* ارسال مدارك بازرس و آزمون به کميته علائم – توسط کارشناس استاندارد
* دریافت مجوز ستاد براي برگزاري کميته علائم – توسط حوزه نظارت ستاد
* بررسی کميته علائم و صدور پروانه- توسط اداره کل استان
* برنامه ریزي براي بازرسی ادواري، کنترل بازار- توسط اداره کل استان
* برنامه ریزي براي تمدید پروانه طبق گزارش بازرسی و نمونه برداري هاي ادواري- توسط اداره کل استان
ابطال یا تعليق پروانه براساس بازرسی یا آزمون موردي- توسط اداره کل استان