صدور پروانه نرم افزار

صدور پروانه نرم افزار – صنعت نرم افزار تلفیقی از سرمایه گذاری و بکارگیری مهندسی نرم افزار، با تکیه بر علم، دانش و تجربه نیروی کار متخصص می باشد.

واحد صنعتی تولید کننده نرم افزار: واحدی است که مراحل لازم در فرآیند تولید نرم افزار شامل معماری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، تهیه مستندات جامع، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی توسعه، نگهداری، تست و آزمون های استاندارد را با به کار گرفتن روشش های فنی و فنون مدیریتی در قالب کار گروهی انجام می دهد و بعد از احراز شرایط این دستورالعمل و دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار) به عنوان واحد صنعتی تولید کننده نرم افزار شناخته می شود.

پروانه بهره برداری تولید اطلاعات (تولید نرم افزار): مجوزی است که پس از بررسی های فنی و کارشناسی، در صورت احراز شرایط لازم بر اساس مفاد دستورالعمل در یافت پروانه، برای واحد متقاضی، توسط وزرات صنعت، معدن و تجارت صادر می گردد.

شرکتهای تولیدکننده نرم افزار که متقاضی اخذ پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات یا تولید نرم افزار هستند می بایست از سامانه صدور پروانه صنعت ، معدن و تجارت اقدام کنند.

سامانه صدور پروانه جهت مکانیزه کردن فرآیندهای صدور پروانه بهره برداری طراحی و پیاده سازی شده است. تمامی مراحل صدور پروانه از مرحله دریفات تقاضا تا تایید نهایی، صرفا از طریق این سامانه انجام می پذیرد.

بدیهی است که شرکتهای نرم افزاری که دارای پروانه تولید  هستند از تسهیلات ویژهای برخوردارند. از جمله این امکانات: امکان استفاده از تسهیلات بانکی، اجازه اقدام به واردات برخی اقلام سخت افزاری برای توسعه نرم افزارهای تولیدی و غیره می باشد.

مراحل اخذ پروانه :

ثبت درخواست متقاضی در سامانه ثبت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با اخذ نام کاربری و رمز عبور
تکمیل فرمهای سامانه توسط متقاضی به صورت الکترونیک
تهیه مستندات مورد نیاز ، رفع نواقص توسط متقاضی
بررسی وتهیه فهرست اشکالات و مستندات ارسالی توسط کارشناس گروه فناوری اطلاعات
تایید مدارک توسط کارشناس ثانویه پس از بررسی مدارک و مستندات
بازدید از شرکت
درج گزارش بازدید در سامانه ثبت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
بازدید و بررسی جهت بررسی انطباق مدارک با دستورالعمل
دریافت فیش واریزی
تأیید دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات
ثبت در دبیرخانه
دریافت شناسه کسب و کار
صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

مدارک لازم برای صدور پروانه تولید نرم افزار:

1- روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن (به همراه آخرین تغییر آدرس)

2- اساسنامه با آخرین تغییرات شرکت با ذکر عنوان فعالیت تولید نرم افزار

3- اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر (مهر شده سازمان امور مالیاتی کشور به همراه کد رهگیری)

4- ارائه مستندات تولیدات نرم افزار