طرح بسته بندی خشکبار

معمولا” خشكبار درگذشته در كشور ما به صورت فله اي عرضه شده است اما بويژه دريكي دو دهه اخير ، بسته بندی خشکبار اين گونه محصولات رواج بيشتري يافته و حتي توانسته است تا حد زيادي به ساير كشورهاي جهان نيزصادر شود.بنابراين ،بطور كلي در حال حاضر نيز اين فراورده ها در دو شكل بسته بندي شده و فله اي در دسترسمي باشند كه عبارتند از: انواع بادام ، انواع گردو، انواع پسته، فندق، برگه ميوه جات ( نظير گلابي، زردآلو و …)، توت خشك، خرما خشك، كشمش خواص برگه ميوه ها تقريبا” همانند ميوه هاي تازه است با اين تفاوت كه روشهاي خشك كردن مي توانند تا حدي برخي از مواد مغذي حساس به حرارت را تقليل داده و از ارزش آنها بكاهند همانند ويتامين .Cخشك كردن تاثيري بر مواد معدني و املاح يا كربوهيدراتهاي ان نداشته و بر اين اساس محصولات خشك شده ميوه ها سرشار از انواع املاح معدني و ويتامينها بوده كه مي تواند در فصول مختلف مورد استفاده ميباشند. بادام و گردو نيز منابع اصلي انواع اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين E هستند. بسته بندي اي فراورده ها در اشكال و اوزان مختلف قابل عرضه مي باشد ، ماشين آلات نيز طوري انتخاب شده اند تا بتوانند انواع بسته بنده اي مختلف را توليد نموده و به اين ترتيب گستره مصرف كنندگان وسيع تر گردد .بسته بنديها از ۵ كيلو گرم جهت مصارف تقريبا” تجاري و صادرات تا ۲۰۰ گرمي قابل انجام مي باشد.

بررسي بازار بسته بندی خشکبار

مصرف کنندگان عمده: صنايع غذايي و تنقلات
میزان تقاضا : ۵۰ هزارتن درسال
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید هر طرح: ۱۱۰۰ تن درسال

روش تولید و تکنولوژی بسته بندی خشکبار

فرآيند توليد محصول شامل برداشت، هسته گيري و لپه كردن، خشك كردن، جمع آوري محصول و بسته بندي محصول ميباشد.
مساحت زمین: ۶۰۰۰ متر مربع
سطح زیربنا : ۲۰۰۰ مترمربع

امکانات زیربنایي مورد نیاز طرح توجیهی بسته بندی خشکبار

-میزان آب مصرفی:۲۰۰۰۰ مترمكعب در سال
– میزان برق مصرفی: ۳۶۰ كيلووات ساعت در سال
– میزان گاز مصرفی: ۱۵۰۰۰ مترمکعب
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح بسته بندی خشکبار: ۲۵ نفر

ابعاد اقتصادي طرح بسته بندی خشکبار

برآورد سرمایه گذاری کل : ۱۶۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۸۵۰۰ میلیون ريال

پیش بینی شاخص هاي اقتصادي طرح بسته بندی خشکبار

نقطه سربه سر تولید در سال مبنا: ۴۵ درصد
دوره برگشت سرمایه: ۴ سال
نرخ بازده داخلی : ۳۰ درصد