مجوز آبمیوه فروشی

برای راه اندازی آبمیوه فروشی نیازمند دریافت مجوز می باشید که این مجوز خود نیازمند جمع آوری مدارک خاص و طی کردن مراحل خاصی می باشد. ما در این مقاله به بررسی این مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز پرداخته ایم:









ضوابط خاص: اتحاديه

ماده 1ـ متصدي واحد صنفي به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه با رعايت كامل ضوابط و مقررات قانوني و دريافت پروانه كسب از اتحاديه ذيربط صرفاً در امور خريد و فروش اشتغال نماید.

ماده 2ـ شرايط پذيرش : رعايت دقيق و كامل ضوابط صدور پروانه كسب موضوع تبصره يك ماده (12) قانون نظام صنفي و آئين نامه هاي اجرايي مصوب هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت شهرستان مرند و همچنين رعايت مفاد اين آئين نامه خواهد بود .

تبصره 1 : اتحاديه مكلف است تمام درخواست هاي كتبي اخذ پروانه كسب واصله را در دفتر مخصوص كه از سوي اتاق اصناف شهرستان مرند پلمپ مي گردد و به ترتيب شماره و تاريخ ثبت و رسيد آن را به متقاضي تسليم نمايد .

تبصره 2 : صدور پروانه كسب مي بايست براي مكان مورد تقاضا در مهلت تعيين شده صورت پذيرد هرگونه جابجايي قبل از اخذ پروانه و انقضاي مهلت مقرر منجربه سلب اولويت متقاضی خواهد شد .

تبصره 3 : ثبت نام متقاضيان صدور پروانه كسب با مراجعه حضوري به اتحاديه و يا از طريق پست سفارشي يا هرگونه ثبت نام اعلام شده از سوي اتحاديه انجام پذيرد .

تبصره 4 : متقاضيان ثبت نام شده بر اساس قانون نظام صنفي تا اخذ پروانه كسب حق بازگشايي واحد صنفي را نداشته و ثبت نام در اتحاديه نيز هيچگونه امتيازي را براي متقاضی در بر نخواهد داشت .

ماده 3 ـ شرايط مكاني محل واحد صنفي متقاضي صدور پروانه كسب .

1- حداقل مساحت متراژ واحد صنفي 10 متر مربع مي باشد .

2- مكان داراي نام فارسي با مضامين موافق عفت عمومي بوده و صرفا به صورت فارسي روي تابلو نوشته شود

3- واحد صنفي بايستي مجهز به تلفن ؛ كپسول آتش نشاني و دستگاه کارت خوان و صندوق مکانیزه برای صنف های که قانون نظام صنفی ملزم دانسته

ماده 4ـ شرايط آموزش واحدهاي صنفي تحت پوشش :

1ـ كليه متقاضیان پروانه كسب مكلفند در كلاسهاي آموزشي كه از سوي اتحاديه و يا مراجع ذيربط پس از هماهنگي اتاق اصناف شهرستان مرند داير مي گردد شركت نمايند ؛ در غير اين صورت پروانه کسب صادر نخواهد شد

تبصره : تمديد پروانه كسب منوط به طي دوره هاي آموزشي و ارائه گواهي قبولي در آزمونهاي مربوطه خواهد بود .

ماده 5 ـ چنانچه از واحد صنفي در اتحاديه طرح شكايت شود و اتحاديه دو بار كتبا با اخذ رسيد از متصدي واحد صنفي دعوت به عمل آورده و وي امتناع ورزد به عنوان تخلف در پرونده وي درج و اتحاديه مي تواند موضوع را صورتجلسه نموده و مراتب به استناد ماده 28 و فصل هشتم قانون نظام صنفي موضوع تخلفات و جريمه ها طرح و پيگيري نمايد .

ماده 7 ـ نصب اصل پروانه كسب در واحد صنفی ؛ نرخنامه و آن دسته ازدستورالعمل هاي ابلاغي اتحاديه كه از سوي مراجع ذيصلاح ابلاغ مي گردد در تابلوي در دید مشتری قرار دهدو یا بروی کالا اتیکت قیمت نصب نماید منظور اطلاع مشتريان الزامي میباشد.

ماده 8ـ فرد صنفي مكلف به رعايت نرخنامه هاي مصوب ابلاغي كميسيون محترم نظارت بوده واتیکت قیمت بروی کلا ها وبه نسبت صدور صورتحساب ( فاکتور) اقدام نمايد

ماده 9 ـ متصديان واحدهاي داراي پروانه كسب ( نه پروانه بهره برداری ) موظفند مبلغ حق عضويت ساليانه را به حساب اتحاديه در اجراي ماده 3 آئين نامه اجرايي ماده 31 قانون نظام صنفي واريز و فيش مربوطه را به اتحاديه تسليم نمايند در غير اين صورت برابر ماده 28 قانون نظام صنفي قابل پيگيري است . نرخ خدمات:

تمام مبالغ نرخ خدمات بر اساس نوع خدمات ارائه شده در کمیسیون نظارت بررسی و تصویب و ارائه می گردد.

حق عضویت طبق نامه شماره 1051/17/111 مورخه31/05/1394 اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان مرند مصوبه مورخه 17/05/1394کمیسیون محترم نظارت به شرح زیر می باشد:

1-اعضای حقوقی(شرکت ها) ماهیانه مبلغ 50000ریال

2-اعضای ممتاز ماهیانه مبلغ 40000ریال

3-اعضای درجه یک سالیانه مبلغ 1500000ریال

4-اعضای درجه دو سالیانه مبلغ 1300000ریال

5-اعضای درجه سه سالیانه مبلغ 1000000ریال

ماده 10 ـ در صورتيكه فرد صنفي داراي پروانه كسب بخواهد تغيير محل نمايد مي بايست مراتب را كتبا با رعايت مقررات مندرج در آئين نامه به اتحاديه اعلام نماید.

ماده 11ـ كليه موارد مندرج در اين آئين نامه قابل اجرا بوده در صورت عدم رعايت آن توسط فرد صنفي برابر مفاد قانون و آئين نامه هاي مصوب قانون نظام صنفي از سوي اتحاديه قابل پيگيري خواهد بود .

ماده 113 ـ فصل اول: ضوابط صدور پروانه کسب در شهرها آئین نامه اجرائی ماده تبصره 1 ماده 12

ماده1ـ شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب :

1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2ـ ثبت نام اینترنتی پروانه کسب به آدرس ایرانیان اصناف

3ـ تقاضاء با آدرس دقیق و کد پستی و تکمیل فرم تقاضا نامه اتحادیه

4ـ كپي شناسنامه از تمام صفحات در 1 برگ A4 1 سری – باضافه كپي پشت رو كارت ملّي

5ـ ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا  عادی و یا مبایعه نامه

6ـ گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی

8ـ عکس پرسنلی جدید 6قطعه.

12ـ دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامیست.

21ـ ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی

20ـ صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می باشند.

22ـ ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر تشکیل پرونده و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

23ـ گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مراکز مورد تایید کمیسیون نظارت

24ـ موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده ـ این آئین نامه در ماده در اجرای تبصره یک ماده 12 و سایر قانون نظام صنفی تهیه تصویب و جایگزین آئین نامه های قبلی گردید.

 

 


برای دانلود رایگان طرح توجیهی در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و …می توانید به وب سایت بهین یاب تجارت مراجعه کنید و یا با شماره های 45518-021 و 09120213393 تماس حاصل فرمایید.