آشنایی با نرم افزار کامفار

آشنایی با نرم افزار کامفار – یکی از قدرتمندترین نرم افزارهایی که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان می سازد، نرم افزار تخصصی کامفار می باشد که در سال ۱۹۷۹ توسط واحد ارزیابی اقتصادی بخش عملیات یونید و طراحی و تهیه شده است.

نرم افزار کامفار، شاخص های مالی پروژه ها را ارزیابی، محاسبه و تحلیل می نماید. مدیران به کمک این نرم افزار می توانند تأثیر تغییرات هر یک از پارامتر های ورودی سیستم را بر فرآیند های مالی طرح توجیهی بررسی کرده و در نهایت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه تصمیم گیری می کنند.

نرم افزار کامفار:

نرم افزار کامفار (Comfar Expert) به نرم افزاری گفته می شود که برای مطالعات اقتصادی مهندسی مانند امکان سنجی و طرح های توجیه فنی و اقتصادی، شبیه سازی و همچنین تحلیل فرآیند های مالی به کار برده می شود و برای کشور های در حال توسعه ارائه شده است.

این نرم افزار توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) تدوین شده است که اسم آن بر گرفته از Computer Model for Feasibility Analysis & Reporting به معنای مدل کامپیوتری برای آنالیز امکان سنجی و گزارش گیری می باشد.

تاریخچه نرم افزار Comfar:

در سال 1981 تا 1986، comfar I با پشتیبانی از یک زبان به بازار عرضه شد سپس در سال 1986 تا 1994 ، comfar II با چهار تابع اصلی، 1 بخش و قابلیت پشتیبانی از 4 زبان در اختیار کاربران قرار گرفت. همچنین بعد ها و در سال 1995 تا 2009 ، comfar III با شش بخش و پشتیبانی از 19 زبان به بازار عرضه شد. در نهایت و در سال 2010 نیز 3.2 comfar III  به comfar III ارتقا یافت که دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • comfar III Expert v3.3
 • comfar III Business planner v3.3
 • Mini Expert v3.3  comfar III

همان گونه که در بالا اشاره شد، از نرم افزار کامفار به منظور تهیه طرح های توجیهی (امکان سنجی) استفاده می شود.

ویژگی های نرم افزار کامفار:

کامفار برای تهیه طرح خاصی تهیه نشده است بلکه یک نرم افزار انعطاف پذیر است که می توان با استفاده از آن طرح های صنعتی، کشاورزی، گردشگری، معدن و … را تهیه و تجزیه و تحلیل نمود. همچنین می توان گفت که نرم افزار کامفار، پروژه ها را از نظر مالی، اقتصادی ارزیابی می نماید اما بررسی های فنی و تکنولوژی و سایر بررسی ها، خارج از حیطه این نرم افزار می باشد.

 • استفاده از این نرم افزار به دلیل انعطاف پذیری زیاد در برابر انواع پروژه ها و قابلیت های بالای این برنامه در انجام محاسبات و اجرای آنالیز های حساسیت رو به گسترش می باشد.
 • این نرم افزار قابلیت تطبیق با زبان فارسی را نیز دارد.
 • کامفار امکان شبیه سازی پروژه های سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت و تحلیل فرآیند های مالی را فراهم می سازد.
 • کامفار می تواند تجزیه و تحلیل اقتصادی انواع پروژه های ایجادی، نوسازی، توسعه، سرمایه گذاری مشترک (joint venture) یا خصوصی سازی را انجام دهد.

ورودی های نرم افزار کامفار:

 • تعریف پروژه
 • برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت، فاز بهره برداری)
 • محصولات
 • واحد های پولی (واحد پول داخلی، واحد پول خارجی)
 • تورم (داخلی، خارجی)
 • مشارکت ها (داخلی، خارجی)
 • تنزیل (نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل سهام دار)
 • هزینه های ثابت سرمایه گذاری شامل:

( خرید زمین، محوطه سازی و بهبود زمین، کار های عمرانی و ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه، حفاظت های زیست محیطی، هزینه های سربار، هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های پیش بینی نشده)

 • هزینه های تولید شامل:

(مواد خام، ملزومات کارخانه، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده، تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد، مالیات، هزینه سربار کارخانه، هزینه های اداری، هزینه های اجاره بلند مدت، هزینه های بازاریابی)

 • برنامه فروش (فروش داخلی، فروش خارجی)
 • سرمایه در گردش (موجودی کالا، مطالبات، تنخواه)
 • منابع تامین مالی (یارانه، آورده سهام دار، وام کوتاه مدت و دراز مدت)
 • مالیات، یارانه

خروجی های نرم افزار کامفار:

بررسی های مالی شامل:

 • برآورد سرمایه گذاری ثابت
 • برآورد سرمایه در گردش
 • برآورد هزینه سالیانه تولید
 • برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری
 • برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح
 • برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
 • تعیین منابع تامین مالی طرح و هزینه های مالی آن
 • تحلیل درآمد ها و هزینه های طرح
 • تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام

بررسی های اقتصادی شامل:

 • تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه گذاری
 • تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده DCF
 • نرخ بازده داخلی IRR
 • تعیین ارزش فعلی خالص (npv)
 • تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی (pbp) کل سرمایه
 • تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی برای آورده سهامداران
 • تعیین دوره بازگشت سرمایه
 • تحلیل نقطه سر به سر
 • شاخص سود آوری PI
 • تحلیل حساسیت طرح به هزینه های پیش بینی نشده
 • انجام آنالیز حساسیت پروژه و تحلیل ریسک
 • تحلیل نسبت های مالی
 • تحلیل اثرات متقابل طرح ها (آنالیز تلفیقی)
 • تهیه صورت حساب های مالی