پروانه بهره برداری دخانیات

در ادامه این مطلب برای شما موارد لازم برای اخذ پروانه بهره برداری دخانیات را آورده ایم:

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات3351386/07/01تبصره 3 ماده 102
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
درخواست متقاضی10030
تصویر تعهد نامه محضری10035
تصویر مفاصاحساب مالیاتی10039
جواز تاسیس100262
طرح توجیهی100272
پرسشنامه تکمیل شده100640
سفته100849
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور9271394/08/25فرم های پرسشنامه و تعهد نامه
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور10075سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک0www.iccima.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور9271394/08/25طبق موارد خواسته شده در دستورالعمل
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور9271394/08/25طبق دستورالعمل تولید
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310100981398/11/27ماده 3فایلی وجود ندارد
مدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور9271394/08/25بند 11 تعهد نامه
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزپروانه بهره برداری دخانیات

برای دانلود طرح توجیهی رایگان انواع مشاغل از طریق وب سایت بهین یاب و یا تماس با شماره های 45518-021 و 09120213393 و 09120253390 اقدام فرمایید.