پروانه بهره برداری کارخانه پنبه پاک کنی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه بهره برداری کارخانه پنبه پاک کنی دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره برداری کارخانه پنبه پاک کنی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویب نامه تشکیل شورایعالی امور پنبه کشور

9521333/07/29ماده 15 و 16

آیین نامه سازمان پنبه

9531339/11/17تمام مواد
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم بازدید از کارخانه پنبه پاک کنی1000100


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

9531339/11/17ماده 2 بند د
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویب نامه تشکیل شورایعالی امور پنبه کشور

9521333/07/29بند 2
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

9531339/11/17ماده 10 و 11
مدت زمان صدور پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

9531339/11/17بند 2
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

9531339/11/17ماده 2
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
برای دانلود رایگان طرح توجیهی کارخانه پنبه پاک کنی می توانید به وب سایت بهین یاب تجارت مراجعه کنید و یا با شماره های 45518-021 و 09120213393 تماس حاصل فرمایید.