توضیحات

طرح توجیهی بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی با ظرفیت تولید 1000 متر مربع می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ويژگی های فرآيند، نكات فنی وشرايط عملياتی طرح توجیهی :

اين واحد به منظور توليد انواع پارچه هاي پنبه اي والياف مصنوعي خام طراحي گرديده است.ماده اوليه مورد مصرف دراين واحد نخهاي پنبه اي و الياف مصنوعي مي باشندكه درسيستم بافندگي تاروپودي بافته مي شوند. ماشين آلات اين كارخانه براي انواع پارچه هاي فيلامنتي وريسيده شده سبك و متوسط مناسب مي باشند نخ تار پارچه،كه در طول پارچه قرار مي گيرد درنمرات 10و16و20 انگليسي مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين پارچه هاي خام بعنوان مواد اوليه توليد پارچه هاي چيت،چلوار، دبيت و پاتيس بوده و در بعضي از مواد مستقيماً مورد مصرف قرار مي گيرد. مراحل توليد محصول به ترتيب به شرح زير مي باشد:

  • چله پيچي نخ تار: نخ هايي كه در طول پارچه قرار مي گيرند نخ تار نام دارند اين نخ ها جهت تغذي به ماشين بافندگي به صورت چله در مي آيند براي اين كار از دستگاه چله پيچي مستقيم استفاده مي گردد.
  • آهار زني نخ تار: نخ هاي تار به دليل اينكه به صورت يك لا به مصرف مي رسند جهت افزايش مقاومت و استحكام نياز به آهار زني خواهد داشت كه توسط ماشين آهار زني انجام مي گيرد.
  • بافندگي: عمل بافندگي توسط ماشين بافندگي جت هوا با سرعت تقريبي 1000 پودر در عرض 140 سانتي متر توليد مي گردد.
  • متراژ و طاقه كني: جهت سهولت در حمل و نقل محصول طاقه پيچي مي گردد.
  • عدل بندي: تعدادي از طاقه ها در كنار توسط گوني پروپيلن و تسمه عدل بندي شده به انبار محصول فرستاده مي شود

ظرفیت تولید: 1000000 هزار متر مربع

قیمت فروش واحد: 12913 ریال

فروش کل:  12913  میلیون ریال 

قیمت تمام شده هر واحد تولید:  7306 میلیون ریال

محاسبه نقطه سر به سر:32%

درصد نقطه سر به سر =100*{(هزینه متغییر تولید فروش)/هزینه ثابت تولید}

  میزان فروش در نقطه سر به سر:6102 میلیون ریال

فروش در نقطه سر به سر = {(فروش کل ÷ هزینه متغییر)-1} ÷ هزینه ثابت تولید

 سود ناویژه:   6102 میلیون ریال  =هزینه تولیدفروش کل

حقوق و دست مزد پرسنل اداری:480

هزینه اداری و فروش:30

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله):214

سود تسهیلات:996

نرخ برگشت سرمایه:    36%    = سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه

دوره برگشت سرمایه: 2.5 سال

برای اخذ وام و تسهیلات مربوط به بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.