توضیحات

طرح توجیهی تامین شناور پرساینر برای صید ماهی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تامین شناور پرساینر برای صید ماهی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی محصول :

انواع تون ماهیان با ظرفیت سالانه 3000 تن در 270 روزکاری
مشخصات کلی خانواده تن ماهیان :
راسته : سوف ماهی شکلان ریشه لغوی: یونانی > ماهی ماکرل
نام فارسی : تن ماهیان
نام انگلیسی : Mackerels, Tunas, Bonitos
پراکنش در ایران :
جنس ها : در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، هفت یا هشت جنس از تن ماهیان گزارش شده است
1- Auxis
2- Euthynnus
3- Katsuwonus
4- Rastrelliger
5- Sarda = درآبهای ایران غیرقطعی
6- Scomber
7- Scomberomorus
8- Thunnus

گونه ها : یازده گونه از هشت جنس فوق در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده اند که به شرح زیر می باشند:
1- تن گلوله ای
2- یچه زرده ، تیبان
3- زرده ، سهوده ، کاواکاوا
4- هوور مسقطی ، صدا
5- طلال ، گرفا ، ماکرل هندی
6- تون شرقی ، تون مخطط ( در ایران غیر قطعی)
7- قباد ژاپنی
8- شیر ماهی
9- قباد ، قباب
10- گیدر ، تن زرد باله ، گباب ، جودر
11- ماهی هوور ، تن دم بلند
صنعت :
بخش شیلات – زیر بخش صید و صیادی
فن آوری :
تامین شناور صیادی پرساینر جهت صید تون ماهیان به روش صيد محاصره ای ( PURSE SEINE ) می باشد.
در ا ین روش با استفاده از تور به شكل مستطيل و مانور دایره ای شكل شناورهای پرساينر ( PURSE SEINER ) ، گله مـاهيـان تن را كـه از گـونه آبـزيان سطح زي می باشند و معمولاً در فصـول خـاص و در مناطقي خاص ( مثلاً در فصول بين خردادماه تا پايان مهرماه در درياي عمان و مابقي ماه ها در محدوده وسيع اقيانوس هند ) بصورت دسته جمعي و در سطح آب دريا مشغول مهاجرت هستند ، محاصر و صيد مي نمايند .

قسمت فوقاني تور پرساين داراي بويه و قسمت تحتاني متصل به زنجير و حلقه هاي مخصوص بنام SNAP RING مي باشد كه باعث مي گردد ، تور پرساين همچون ديواره ايي مسير حركت گله ماهي را سد نموده و گله را در خود محصور می دارد .
با جمع آوري واير سيمي كه از لابلاي SNAP RING عبور كرده ، ته تور بسته و كل تور به شكل پياله ايي در مي آيد كه گله ماهي در حوضچه مانندي كه ديواره آن را تور پرساين تشكيل مي دهد آزادانه شنا مي كند . با بالا كشيدن تور حلقه محاصره تنگ تر شده و آنگاه ماهي توسط ملاقه هاي فلزي به روي عرشه و شناور منتقل مي شود .

معرفی بازار هدف : بازار داخلی ، کارخانجات کنسرو و صادرات
بازار هدف داخلی به تعداد و ظرفیت واحدهای صنعتی و شناورهای صیادی در جداول ذیل بستگی دارد .همچنین تعداد و ظرفیت واحدهای صنعتی و شناورهای صیادی داخلی نقش مستقیم در صادرات محصول دارد.

مدل تجاری و بازاریابی :
مدل درآمدی شامل توصیف روش هایی است که کارفرما برای تحصیل درآمد مورد استفاده قرار می دهد ، کسب و کار می تواند منابع درآمدی ختلفی داشته باشد ، روش درآمدی مختلط باید با دقت گزینش شود و موجب تداوم فروش و حفظ روند رشد.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تامین شناور پرساینر برای صید ماهی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.