توضیحات

طرح توجیهی تولید ابزار صیادی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید تولید ابزار صیادی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی تولید ابزار صیادی :

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذذاری اقتصذادی انجام می گيرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آناليز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصميم گيری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گيرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد ابزارهای صيادی می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهيه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفی شده و سپس بررسی های الزم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی توليد و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نياز نيز شناسایی شده و در نهایت ظرفيت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نياز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسير شفاف اقدام نمایند.

اميد است این مطالعات کمکی هر چند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بياورد .

در حالت کلی ادوات صيد را بر حسب موارد استفاده می توان به دو گروه طبقه بندی نمود :

  • ادوات سنتی

این ادوات شامل تورها ، چنگک ها ، بویه ها ، سيم ها و …… می باشند

  • ادوات جدید
    با توسعه صنعت صيادی و ورود دانش الکترونيک و برق به این صنعت، ادوات مختلفی برای تسهيل صيادی و افزایش راندمان آن ساخته و روانه بازار شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
  • اکو ساندر ( دستگاه شناسائی تجمع جمعيت آبزیان )
  • جهت یاب الکترونيک

بررسي استانداردهاي موجود در مورد محصول

استاندارد ملی

با مراجعه به فهرست استانداردهای ملی موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران ، مشاهده شده است که هنوز استاندارد ملی برای ابزارهای صيادی تدوین نشده است .

استاندارد جهانی

استاندارد جهانی خاصی برای ابزارهای صيادی بدست نيامده است .

بررسي و ارائه اطلاعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول

بررسی قيمت های داخلی

تعداد ، تنوع ، اندازه و کيفيت ابزارآلات و ادوات صيادی بسيار بالا می باشد و بر همين اسامی توان قيمت های مشخصی را برای آنها ارائه نمود

مروری بر قيمتهای جهانی محصول

همانند مطالب ذکر شده در مورد قيمت های داخلی ؛ در مورد قيمت های جهانی نيز اظهار نظر خاصی نمی توان ارائه نمود .

معرفي موارد مصرف و كاربرد محصولات

ادوات صيادی به عنوان ابزارهای کار صيادان مورد استفاده قرار می گيرد که این امور شامل صيد ، حمل آبزی از دریا به شهر ، نگهداری آبزی در دوره پس از صيد تا فروش آن و …… مورد استفاده قرار می گيرند. این ادوات همانطوری که ذکر گردید ، ابزار کار صيادان بوده و بدون استفاده از آنها ، امکان کار برای صيادان وجود ندارد .

بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

ابزارهای صيادی به عنوان ادوات کار صيادان بشمار آمده که در صيد نگهداری و انتقال آبزیان صيد شده مورد استفاده قرار می گيرد و لذا کالای جایگزین خاصی برای آنها نمی توان معرفی کرد .

بررسي اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، بعنوان یک ادوات عمومی مورد استفاده کسب و کار انسان ها محسوب می گردد و از نگاه کلان می توان گفت که این محصولات اهميت استراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند .

ليکن از آنجایي که استفاده از این ادوات سبب ارتقاء اقتصادی کسب و کار صيادان می گردد ، لذا به نظر می رسد که توليد و استفاده از آنها می تواند کمک موثری به صيادان نماید .

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید ابزار صیادی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.