توضیحات

طرح توجیهی تولید ابزار پزشکی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید ابزار پزشکی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

موضوع این پروژه احداث مرکز تولید ابزار پزشکی و اپتیکی است. براساس تعاریف مبتنی بر کد آیسیك تجهیزات پزشکی و اپتیکی طیف گسترده ای از ابزار و وسایلی است که شامل تجهیزات تشخیصی همچون پردازشگر تصویر میکروسکوپ متالوژی، استریو میکروسکوپ، میکروسکوپ بیولوژی، مانیتور قلب، وسایل بیمارستانی، تجهیزات مصرفی، تجهیزات دندانپزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی است.

وسیله پزشکی در آیین نامه تجهیزات پزشکی ایران به شکل زیر تعریف می شود:

» هرگونه وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم، ماشین آلات، وسایل کاشتنی، مواد، معرف ها یا کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولیدکننده برای انسان ( به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل ) جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می گردد :

– تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری

– تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت

– تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصالح آناتومی یا یك فرایند فیزیولوژیك

– حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات

– کنترل بارداری

– تمیز یا ضد عفونی کننده و یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشک

– فراهم کردن اطلاعات برای اهداف پزشکی و تشخیصی به کمك آزمایش ها ( vitro in ) بر روری نمونه های گرفته شده از بدن انسان »

این تعریف شامل موادی که تاثیر اصلی یا هدف طراحی آن، بر بدن بر پایه روشهای دارویی، ایمنیشناسی یا متابولیکی باشد نمی گردد. اما می توان به کمك چنین شیوه هایی به کار آن کمك کرد.

کلیه وسایل، مواد، معرفها، کالیبراتورها، وسایل جمع آوری، نگهداری نمونه، مواد و محلول های کنترل آزمایشگاهی و دندانپزشکی جزء وسایل پزشکی محسوب می شود.

همچنین طبق تعریف آیین نامه وسایل پزشکی اتحادیه اروپا، هرگونه تجهیزات، ابزار، لوازم، مواد، یا نرم افزارهای الزم برای کاربرد مناسب تعیین شده توسط تولید کننده، به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل جهت استفاده برای اهداف: تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصالح آناتومی یا یك فرایند فیزیولوژیك و کنترل بارداری ارائه می شود به گونه ای که تاثیر اصلی آن بر بدن بر پایه روش های دارویی، ایمنی شناسی یا متابولیکی انجام نپذیرد، ابزار
پزشکی نامیده می شوند.

در ایالات متحده نیز ابزار پزشکی چنین تعریف می شود: یك وسیله، دستگاه، ابزار، ماشین، اسباب، وسیله کاشتنی در بدن، معرف آزمایشگاهی و یا موارد مشابه و اجزا و لوازم جانبی آنها که در مراکز رسمی یا دارونامه ایالات متحده و یا متمم های آن به عنوان وسیله پزشکی شناخته شده باشد، برای تشخیص بیماری ها یا دیگر حالات، یا برای درمان، تسکین یا پیشگیری از بیماری در انسان یا حیوان، یا هدف آن اثر گذاری بر ساختار یا عملکرد بدن انسان یا حیوان است، اما هدف اولیه آن از طریق کنش های شیمیایی در بدن انسان یا حیوان و یا متابولیسم بدن به دست نمی آید.

مالکيت معنوی و امتيازها:

مالکیت فکری ( معنوی ) به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره برداری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علامت تجاری و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت های فکری است.

در این پروژه حقوق معنوی همان حق بهره برداری و نشان تجاری مالکین پروژه می باشد. علامت تجاری ( نشانه تجاری ) یا نشان بازرگانی، اعم است از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه ای که نشانگر یک محصول یا خدمت می باشد و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر محصولات و خدمات مشابه بکار می رود .

علامت تجاری درصورت ثبت شدن دارای اعتبار حقوقی بوده و تحت حمایت قانون قرار می گیرد.

مجوزهای قانونی :

مجوزهای قانونی مورد نیاز این طرح می بایست از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذی ربط اخذ گردد.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید ابزار پزشکی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.