توضیحات

طرح توجیهی تولید اسانس صنعتی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید تولید اسانس صنعتی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت دانلود و مطالعه کامل طرح توجیهی قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طـرح مـورد بررسـي و آنـاليز قـرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي بـراي تـصميم گيـري سـرمايه گـذاران مـورد اسـتفاده قـرار مي گيرد.

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد اسانس هاي صنعتي مي باشد. ايـن مطالعـات در قالب متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محـصول مـورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بـازار آن صـورت خواهـد گرفـت.

در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مـورد نيـاز نيـز شناسـايي شده و در نهايت ظرفيتهاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مـورد نيـاز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند.

اميد اسـت ايـن مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .

اسانس ها تركيبات معطري هستند كه از اندام هاي مختلف گياهان مانند برگ ، پوست ، گل ، ميوه ، دانه و ريشه گرفته مي شوند . در حال حاضر از حدود 90 گياه امكان استخراج اسانس وجود دارد . به علت تبخير اسانس ها در اثر مجاورت هوا و در حرارت عادي ، آنها را روغن هاي فرار يا اتري يا اسانس هاي روغني نيز مي نامند .

اسانس ها به طور كلي بيرنگ هستند بخصوص هنگامي كه تازه تهيه شده باشند ولي در اثر مرور زمان به علت اكسيداسيون و رزيني شدن رنگ آنها تيره مي شود . براي جلوگيري از اين تغييرات بايد اسانس ها را در مكان خنك ، خشك ، ظرف هاي سر بسته و پر از جنس شيشه نگهداري نمود

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید اسانس صنعتی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید