توضیحات

طرح توجیهی تولید اسانس طبیعی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید اسانس طبیعی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت دانلود و مطالعه کامل طرح توجیهی قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

اين مطالعات شرحي از بررسي و ارزيابي ، از ديدگاه فني – اقتصادي پروژه توليد اسانس با ظرفيت توليد 6 تن مي باشد و خوراك اصلي آن گياهان و گلها به ميزان 240 تن در سال است.

محل اجراء طرح در شهرستان كرمان در نظر گرفته شده است اين گزارش در چهار فصل تهيه شده كه در فصل اول به كليات طرح فوق پرداخته شده است در اين فصل بعد از ذكر مقدمه ، تاريخچه محصول و موارد مصرف و وضعيت گياهان داروئي در كشور و استان پرداخته شده است .

در ادامه در مورد بازار داخلي ، بازار خارجي ، توليد كنندگان داخلي ، همچنين وضعيت مصرف ، واردات و صادرات و طرح هاي مشابه توليدي و در دست اجرا و نياز آتي كشور به محصول توليدي توضيح داده شده است .
در در قسمتی دیگر در ابتدا بررسي فني ، توليد اسانس نوع تكنولوژيهاي بكار گرفته شده در كشور و مقايسه آنها به تفصيل آورده شده است و بعد از مقايسه ها و بكار گيري فرآيندها در ايران و در كشورهاي ديگر فرآيند سيال فوق بحراني بيشتر از ديگر فرآيندها مورد قبول واقع شده است در ادامه انتخاب محل اجراء طرح ، وضعيت سرويسهاي جانبي ، مواد اوليه ، نيروي انساني مورد نياز در دوران بهره برداري و … پرداخته شده است .

در آخر كه بررسي اقتصادي طرح مي باشد شامل ميزان سرمايه گذاري ، محاسبات هزينه هاي ثابت و متغير ، ميزان درآمد حاصل از فروش و در نهايت فاكتورهاي مهم اقتصادي حاصل از بررسي به همراه جداول و نمودارها وسرمايه گذاري همراه با وام و نرخ برگشت سرمايه و ارزش فعلي طرح ارائه گرديده است

يكي از گروههاي مواد موثره گياهان، اسانس ها هستند. اسانس ها يا روغن هاي اسانسي(Oil Essential (تركيبات روغني فرار هستند كه جنبه گياهي دارند و شامل تركيبات شيميايي سنگين ، فرار و چرب مي باشند . تفاوت اسانس ها يا روغنهاي معطر با روغنهاي معمولي در اين است كه اسانس ها يا روغنهاي معطر فاقد تركيبات اسيدهاي چرب هستند و داراي تركيبات معطري هستند كه در اندامهاي مختلف گياهان يافت مي شوند. در واقع اسانس ها مخلوطي از مواد مختلف با تركيبات شيميايي بسيار متفاوت از يكديگر بوده و داراي بوي بسيار قوي مي باشند.

در دماي محيط اسانس ها در مجاورت هوا تبخير مي شوند و به همين دليل به آنها روغنهاي فرار، روغنهاي معطر، روغنهاي استري و يا اسانس هاي روغني مي گويند و از نظر تركيب شيميايي همگن نيستند، ولي به طور كلي از گروه شيميايي موسوم به ترپن ها هستند و يا منشا ترپني دارند.

اين تركيبات معمولاً از بو و مزه تندي برخوردارند و وزن مخصوص آنها اغلب از آب كمتر است . اسانس ها در سلول ها و كرك هاي ترشحي منفرد و يا مجتمع، غده هاي ترشحي، مجاري ترشحي در قسمت هاي سطحي و دروني اندام هاي مختلف برگ ها، ميوه ها، جوانه ها و شاخه هاي گياهان وجود دارند.

سلول ها و بافت هاي ترشحي مذكور ممكن است تنها در يك اندام گياه وجود داشته باش (ند مثلاً تنها در گل يا ميوه) و يا ممكن است در اندام هاي مختلف گياه پراكنده باشند. در اين صورت اسانس هاي حاصله از نظر كميت، كيفيت و همچنين عناصر و اجزاء تشكيل دهنده از اندامي به اندام ديگر تفاوت دارند، از اينرو يكي از مهمترين مسائل گياهان مطالعه و تحقيق در مورد اسانس موجود در اندام هاي مختلف يك گياه و مقايسه آنها از نظر ميزان كيفيت و كميت با يكديگر مي باشد.

وجود اسانس تنها در حدود 2000 گونه از 250000 گونه گياه گلداري كه تا كنون شناخته شده، گزارش گرديده است. مهمترين گياهان دارويي حاوي اسانس متعلق به خانواده هاي نعناع، سداب، مورد، گشنيز، كاسني، سرو و تعداد كمي از گياهان ديگر مي باشد

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید اسانس طبیعی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید