توضیحات

طرح توجیهی تولید جا سیگاری و جا رادیو پژو

در این مقاله طرح توجیهی تولید جا سیگاری و جا رادیو پژو آورده شده است که می توانید دانلود رایگان طرح توجیهی را در این مقاله داشته باشید و در ابتدا نیز مقدمه ای از طرح را خدمت شما ارائه داده ایم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

نام محصول :

محصول منورد نياز در اين پروژه ، مجموعه سيگاري و جا راديو پژو 405  و RD مي باشد .

کاربرد :

اين محصول در دو نوع خودرو پژو RD و پژو 405 مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 تحليل قيمت :

شايان ذکر است که قيمت اين مجموعه هايي که هم اکنون توليد مي شود ، در بازار مصرف حدوداً 1200000 ريال مي باشد.

توليدات اين محصول نيازهاي داخلي را برآورد مي سازد و از نظر کيفي ، مناسب بازار داخلي است .

عمر مفيد محصول :

براساس نظر خواهي بعمل آمده از توليد کنندگان و فروشندگان مجموعه ، عمر مفيد محصول ، در حدود 3 تا 6 سال تخمين زده شده است .

البته با توجه به فرهنگ مصرف در ايران ، نمي توان به رقم فوق تکيه نمود به عبارت ديگر مي توان عمر مفيد را (کمتر/ بيش) از 8 سال در نظر گرفت . ( معمولاً عمر مفيد مجموعه برابر با عمر خودرو در نظر گرفته مي شود.)

فصلي بودن يا نبودن :

محصول مورد نظر در همه فصول سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توجيه اين مطلب آنست که مجموعه ، در قسمت داخلي بدنه خودرو تعبيه شده است و اثرات اقليم برآن ناچيز است.

اهميت محصول و درجه نياز :

با نظري اجمالي با بازار تقاضا پژو (RD و 405) در کشور در مي‌يابيم که نياز بازار تقريباً رو به افزايش مي باشد . مواردي از اين قبيل مشتريان بيش از يک سال در نوبت دريافت پژو مي مانند و سرمايه خود را بدين منظور بلوکه مي کنند توجيهي بر اين مطلب است. البته نرخ افزايش تقاضا شايد با تغيير سياستهاي دولت در واردات خودرو ونيز توليد و يا مونتاژ خودروهاي خارجي کاهش يابد.

همچنين دلايل انتخاب اين محصول آنست که اولاً بر طبق آمار دريافتي از وزارت صنايع و معادن ، سرمايه گذاري براي قطعات و مجموعه هاي داشبوردهاي پيکان و پژو 405 در کارخانجات ايران خودرو به تريب بر حسب اولويتهاي داشبورد ، رودري ، آفتابگير ، زه هاي لاستيکي مي‌باشد. ثانياً محصول مورد بررسي نمود داخلي خاصي دارد و تقريباً قطعه اي لوکس و از طرفي الزامي براي خودرو به حساب مي‌آيد.

سياستهاي حمايتي يا محدوديتي دولت :

با توجه به اينکه دولت از طريق وزارت صنايع و معادن ، در راستاي نيل به خودکفايي سياستهاي خاصي را در مورد توليد خودرو و در نتيجه توليد قطعات آن اتخاذ کرده است ، ميتوان از تسهيلات ويژه دولت در مورد محصول مورد نظر بهره جست.

شرکت ساپکو در اين پروژه نقش عمده اي را ايفا خواهد کرد و ميتواند حمايتهاي ويژه اي را انجام دهد.

کالاي مکمل و آمار توليد آن :

کالاي مکمل مجموعه ، خودروي پژو 405  و RD است و به همين دليل ، آمار توليد پژو در روند پروژه اهميت دارد و مبناي تعيين تقاضا را بايد ميزان توليد خودرو پژو در کشور در نظر گرفت .

مطالعه و شناخت تقاضا ( تولید جا سیگاری و جا رادیو پژو) :

خودرو پژو در ميان مردم ايران به خودرويي با خصوصيات قابل قبول و مناسب بوده و جو مناسبي براي توليد آن ديده مي شود و نيز جامه مصرف کننده اين محصول را مصرف کنندگان داخلي و خارجي تشکيل ميدهند.

با توجه به اينکه مبناي تعيين تقاضا را بايد ميزان توليد خودرو پژو 405 و RD در نظر گرفت ، خواهيم داشت:

متوسط رشد توليد ، در دهه گذشته ، حدود 25 درصد بوده است . صنعت خودرو سازي کشور در سال 82، معدل 751622 دستگاه انواع خودرو توليد کرده که نسبت به سال پيش از آن ، حدود 2/41 درصد درشد داشته است . پيش بيني مي شود که صنعت خودرو سازي کشور در سال 83 ، حدود 900 هزار خودرو توليد کند و نسبت به سال 82 از رشد 20 درصدي برخوردار باشد.

ميزان توليد درشش ماهه نخست سال 83، حدود 404257 دستگاه بوده است که نسبت به دوره مشابه سال پيش از رشد 18.8 درصد برخوردار شده است و نسبت به برنامه توليد ، 8.8 درصد انحراف منفي داشته و حدود 69 درصد از شرفيت هاي موجود را نيز به کار گرفته است.

در شش ماهه نخست 83 حدود 96.36 درصد از سهم توليد خودرو در کشور به خودروهاي سبک اختصاص يافته است.

سهم بازار

در شش ماهه نخست سال 83 ، 404257 دستگاه خودرو توليد شده است که از اين ميزان گروه ايران خودرو با حدود 57.23 درصد ، در صدر قرار داشته و گروه سايپا با حدود 39.15 دصد در رده دوم قرار گرفته است .

کاهش سهم بازار گروه ايران خودرو از 59.57 به 57.23 درصد در مقايسه با افزايش سهم بازار گروه سايپا از 37.75 به 39.15 درصد در شش ماهه اول سال 83 نسبت به دوره مشابه سال قبل توجه مي باشد .

سهم گروههاي خودرو ساز از بازار سواري

ارزش بازاري خودروهاي سواري توليد داخل بين سالهاي 76 تا 82 در مجموع بيش از 16.8 هزار ميليارد تومان بوده است که از اين ميزان به طور متوسط 64 درصد سهم گروه اين خودرو، حدود 32 دصرد سهم گروه سايپا و حدود 4 درصد سهم ساير خودرو سازان بوده است .

ارزش بازاري خودروهاي سواري توليد داخل شش ماهه اول سال 83 ، حدود 3020 ميليارد تومان بوده است که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش 11.85 درصد رشد داشته و از اين ميزان ارزش حدود 63.01 درصد به گروه ايران خودرو ، 34.29 درصد به گروه سايپا و مابقي حدود 2.70 درصد به ساير خودرو سازان مربوط بوده است.

سهم انواع خودرو از توليد

در شش ماهه نخست سال 83 ، بالغ بر 348008 دستگاه خودرو سواري در کشور توليد شده است که حدوداً 86.09 درصد از سهم توليد خودرو را به خود اختصاص داده و نسبت به دوره مشابه سال پيش حدود 15.4 درصد رشد داشته است .

در اين مدت سهم گروه صنعتي ايران خودرو از 62.65 درصد در دوره مشابه سال 82 به 60.58 درصد کاهش و سهم گروه صنعتي سايپا از 35.91 درصد به 38.21 درصد افزايش يافته ، سهم کرمان خودرو از 0.76 درصد به 0.24 کاهش و سهم توليدي بهمن نيز از 0.66 به 0.63 درصد کاهش يافته است . همچنين خودرو سازان راين نيز با توليد 600 دستگاه هيونداورنا 0.17 درصد از سهم سواري را به خود اختصاص داده اند.

سهم انواع خودرو از بازار سواري

جمع کل ارزش بازار خودرو سواري توليد داخل در شش ماهه اول سال 83، حدود 3020 ميليارد تومان بوده است به مدت مشابه سال قبل بيش از 11.85 درصد رشد داشته است . در شش ماهه اول سال 83 خودروهاي پرايد و پژو 405 و پيکان به ترتيب 26.33 و 15.47 و 13.13 درصد از سهم بازار سواري ، بالاترين رتبه ها را به خود اختصاص داده اند و در مجموع حدود 54.93 درصد از سهم ارزشي بازار خودرو سواري را شمال شده اند.

در شش ماهه نخست سال 83، تعدادکل خودروهاي سواري عرضه شده در بازار داخلي ، 19 مدل بوده است که به طور متوسط 8.65 ميليون تومان ارزش داشته اند.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید جا سیگاری و جا رادیو پژو آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.