توضیحات

طرح توجیهی تولید سویا

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید سویا می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

برآورد فضاي مورد نياز ابزارها :

انبار مواد اوليه (بلغور) :

با توجه به اينکه بلغور (ماده اوليه پروتيين سويا) نيازمند انبارش حداقل يک ماهه قبل از آغاز روند توليد مي باشد لذا سياست کارخانه براي بخش انبارش بلغور،انبارش براي حداقل سه ماه مي باشد و چون اين سياست ، سياست پايداري نيست و مي تواند بر حسب شرايط مکاني و زماني تغيير کند لذا ترجيح داده شده است فضاي انبار براي انبارش ماده اوليه (بلغور) تا سقف ۵۰٪ نياز سالانه طراحي گردد.

انبار بلغور در جريان ساخت :

طراحي فضاي انبار در جريان ساخت ارتباط تنگاتنگي با طراحي فضاي انبار مواد اوليه (بتغور)‌دارد لذا همان سياستي را که براي طراحي فضاي انبار مواد اوليه (بلغور) در پيش گرفته ايم براي طراحي فضاي انبار بلغور در جريان ساخت نيز پيش مي گيريم.

انبار نهايي :

از آنجاييکه پروتيين سويا بلافاصله بعد از توليد به مرکز توزيع سراسري منتقل مي شود لذا فضاي مورد نياز براي بخش انبار نهايي ، حداکثر براي ذخيره سازي موجودي ۱۵ روز در نظر گرفته شده است.

تحليل لي اوت سالن توليد براساس نرخ نزديکي  و نمودار رابطه بخش ها :

در اين روش تحليل ، به کدهاي ارتباطي عدد تخصيص داده  و از طريق آنها نرخ هاي نزديکي را با هم قياس کرده ، بهترين نرخ را يافته واحد مربوط به آن را در مرکز سالن توليد قرار داده و بر اساس نوع رابطه ساير بخش ها را چيدمان کرده.

سرمايه مورد نياز طرح توجیهی :

براي محاسبه سرمايه مورد نياز طرح توجیهی به محاسبه سرمايه ثابت طرح و سرمايه در گردش مي پردازيم.

سرمايه ثابت طرح :

براي محاسبه  ثابت طرح ، هزينه هاي مربوط به هر کدام از عوامل زير را محاسبه کرده و از مجموع محاسبه کرده  عوامل به سرمايه ثابت طرح  مي رسيم.

  • هزينه هاي مربوط به زمين
  • هزينه هاي محوطه سازي و ساختمان و آسفالت
  • هزينه تاسيسات عمومي و تجهيزات
  • هزينه ماشين آلات
  • هزينه لوازم(اداري و رفاهي و ابزار آلات و …)
  • هزينه هاي قبل از بهره برداري
  • هزينه هاي پيش بيني نشده

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید سویا آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید