توضیحات

طرح توجیهی تولید واتر پمپ اتوبوس

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید واتر پمپ اتوبوس می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی برآورد تقاضا :

نخستين گام درراه رسيدن به يک برنامه توليد مناسب برآورد ميزان تقاضا مي باشد.با به دست آوردن يک تيراژ توليد متناسب  با حجم  تقاضا  و مصرف واقعي کالاي مورد نظرمي توان آنرا به عنوان معياري جهت محاسبه ماشين آلات، نيروي انساني احت بخشها وکلا اطلاعات توليدي مورد استفاده قرار داد.

اطلاعات استخراج  شده در مورد مقدار تقاضاي  سه نوع  واترپمپ مورد  مطالعهمربوط به سال 1371 بودکه با در نظرگرفتن که نرخ رشد معين ،مقدارتقاضابراي سال 1382 محاسبه گرديد. همين نرخ رشد جهت  محاسبه تقاضا در  5 سال اينده  مورد استفاده قرار گرفت.

برخي از عوامل موثر در افزايش تقاضاي «واترپمپ » عبارتند از:

  • افزايش توليدات وسايل نقليه در کارخانجات داخلي
  • افزايش واردات وسايل نقليه
  • افزايش صادرات وسايل نقليه
  • متوسط عمر مفيد محصول
  • رونق اقتصادي جامعه

اين عوامل به همراه عوامل متعدد ديگري که به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر مقدار تقاضا اثر گذار هستند در محاسبه نرخ رشد مد نظر قرار گرفته شده اندلازم به ذکر است که نرخ رشد در هر سال از 5 سال آتي واقعا مساوي نيست، ولي به واسطه اينکه محاسبه مقدار دقيق نرخ رشد در هر سال خارج از حوصله اين پروژه مي باشد ، لذا اين مقدار در سالهاي مختلف يکسان فرض شده است .

سهم قابل وصول از بازار :

محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبناي اطلاعات زير صورت مي پذيرد:

  • ميزان توليد واتر پمپ توسط ديگر توليد کنندگان داخلي
  • موافقت اصولهاي صادره جديد در زمينه واتر پمپ
  • صادرات واتر پمپ
  • واردات واتر پمپ

صادرات + واردات- ظرفيت موافقت اصولي- توليدات داخلي – تقاضا – سهم قابل

وصول در هر سال :

توضيح اينکه مقدار توليد کنندگان داخلي و ظرفيت توليد موافقت اصوليها که  در محاسبه سهم قابل وصول بکار مي رود ظرفيت اسمي آنها مي باشد همچنين ، از ميان موافقت اصوليهاي جديد صادره انهايي مد نظر قرار گرفته اند که سال بهره برداري  آنها سال 74 و قبل از ان باشد.

استفاده از ابزار تحليلي جهت آناليز جريان مواد :

از آنجائي که سه مدل در نظر گرفته شده براي واترپمپ داراي مراحل ساخت  و مونتاژ نسبتا مشابه اي مي باشد ، لذا نمودار فرآيند عمليات ابزار مناسبي جهت تحليل جريان مواد موجود مي باشد. با اندکي دقت بر روي نمودارفرايند  فرايند عمليات در مي يابيم که اکثر قطعات ساختني در يک مسير مشخص  حرکت مي کنند بنابراين مي توان از اين نمودار يک جريان مواد قالب استخراج نمود.

در کنار اين جريان مواد اصلي يک جريان فرعي نيز مشاهده مي شود با توجه به ماهيت فرآيندهاي ساخت و مونتاژ و همچنين جايگاه بخشهاي توليدي و غير توليدي در اين فرآيندها ،استقرار اوليه اي بدست امده است که در تصوير صفحه بعد نمايش داده است. براساس اطلاعات موجود در نمودار فرايند عمليات کليه قطعات ساختني به  به فرآيند تراشکاري محتاجند.

لذا در طرح استقرار اوليه سعي شده است که  بخش تراشکاري به گونه صحيحي جريان مواد را هدايت نمايد به شکلي که برالگوي جريان مواد پيشبيني شده منطبق گردد. بواسطه اينکه بخشهاي دريافت و ارسال در کنار هم مي باشند الگوي کلي  جريان مواد به صورت U شکل مي باشد.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید واتر پمپ اتوبوس آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.