توضیحات

طرح توجیبهی بسته بندی چای

ما در این مقاله به بررسی طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ می پردازیم. فایل دانلود رایگان طرح توجیهی نیز در ادامه جهت دانلود موجود است و ابتدا مقدمه ای از این طرح را بیان می کنیم:

موضوع طرح توجیهی :

بسته بندي چاي تي-بگ

محل اجرا: كليه مناطق كشور

سرمايه گذاری كـل: 9/1043 ميليون ريال

سهم آورده متقاضی: 9/113 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 930 ميليون ريال

دوره بازگشـت سرمايه: هفت ماه

ميزان اشتغالزايی : هفـده نفر

 مقدمــه ای بر طرح توجیهی بسته بندی چای :

از نظر كاشت و مصرف چاي، چيـن اولين محلي است كه اين گياه در آنجا كاشته شده و به مصرف رسيده است . از اين كشور ، چاي به ساير نقاط عالم برده شده است و در مجموع كاشت چاي شروع شده و به طرف سواحل اقيانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب كاشت چاي توسعه يافته و هندوستان و هند و چين و جزاير اندونزي رسيده است .

به هر حال چاي از هر نقطه اي كه شيوع و ترويجش آغاز گرديده باشد يك نكته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن اين كه به عنوان آشاميدني اساسي مطرح و براي رفع تشنگي و خستگي و راحتي خاطر و اعصاب مفيد است.

 روش توليد طرح توجیهی :

در اين روش نخست توسط دستگاه سورتر، طبقه بندي و گردگيري مي‌شود و سپس در مخلوط كن، مخلوط مي‌گردد و آنگاه به سيلو منتقل شده و از آنجا به دستگاه ها شارژ مي‌شود، در دستگاه مربوطه چاي به ميزان مورد نياز توسط سليفون مربوطه Sealing شده و سپس توسط كارگر در جعبه قرار مي‌گيرد و بعد به داخل كارتن گذاشته مي‌شود.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید