توضیحات

طرح توجیهی تولید سیبک

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید سیبک با ظرفیت تولید 350000 عدد در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ويژگي هاي فرآيند، نكات فني و شرايط عملياتی طرح توجیهی :

سيبك در سيستم تعليق فرمان در رابطه با چرخهاي جلو بكار مي رود و وظيفه آن انتقال نيرو به دو جهت طولي و عرضي بدون هرگونه لقي مي باشد.براي توليد بدنه سيبك طبقي و چپقي دو روش فورجينگ گرم وماشين كاري (فرآيند منتخب فورجينگ گرم) و براي توليد محور سيبك ها سه روش فورجينگ گرم، فورجينگ سرد و ماشين كاري(فرآيند منتخب ماشين كاري)وجود دارد.

مراحل توليد يسبك خودرو به شرح زير است:

1-برش: در اين فرآيند مواد اوليه شامل مفتولهاي و ورقها بريده مي شوند به اين منظور مفتولها را به وسيله اره لنگ و ورقها را به وسيله قيچي گيوتين مي برند.

2-پيش گرم كردن: بدنه هاي چپقي و طبق محورهاي سيبك چيني و طبق كه از مفتول ساخته مي شوند جهت عمليات فورجينگ پيش گرم ميشوند و جهت اين فرآيند از كوره گازي براي پيش گرم كردن فورجينگ موضعي از كوره القايي استفاده مي شود.

3-فورجينگ: يا شكل دهي قطعات فوق توسط چكش پس از رسيدن به دماي مورد نظر انجام مي پذيرد.

4-آرايش دادن: زوايد و پليسه هايي كه پس از فرم دهي تحت فورجينگ باقي مانده اند به وسيله پرس ضربه اي حذف مي شوند.

5-گرده بري: پس از برش اوليه ورقها عمليات گرده بري به وسيله پرس ضربه اي انجام مي شود.

6-نرماله كردن: پس از آرايش دادن قطعات بدنه ها جهت رسيدن به خواص مطلوب كريستال در كوره مخصوص نرماله مي شود.اين كوره الكتريكي مي باشد.

7-سفت كاري: قطعات محورها تحت عمليات سخت كاري قرار مي گيرند اين مرحله نيز با استفاده از كوره الكتريكي صورت مي گيرد.

8-بازگشت: بازگشت قطعات محورها پس از سخت كاري در كوره با مكانيزم هوا صورت مي گيرد.

9-تراشكاري: تراشكاري براي كليه قطعات مفتول شامل بدنه هاو محورها صورت مي گيرد و بسته به شرايط  از دستگاه سري تراش يا تراش يونيورسال استفاده مي شود.

10-سختكاري سطحي: قطعات محورها به لحاظ گشتاور قرار داشتن بايد سخت كاري سطحي نيز بشوند به اين لحاظ آنها را به وسيله كوره القايي سخت كاري سطحي مي نمايند.

11-مونتاژ قطعات: به وسيله عمليات جازدن و برشكاري درپوشها صورت مي گيرد.

12-بسته بندي: بسته بندي محصول در كارتن و جعبه هاي چوبي انجام مي شود.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید سیبک با ظرفیت تولید 350000 عدد در سال آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید