توضیحات

طرح توجیهی خوراک دام از باگاس

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی خوراک دام از باگاس می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

آب مورد نیاز در این پروژه جهت فرآیند تولید، آشامیدن پرسنل ، نیازهاي بهداشتی و همچنین جهت استفاده براي فضاي سبز، روزانه 2.5 مترمکعب در نظر گرفته شده است . لازم بذکر است اگر کارخانه مذبور در شهرك صنعتی احداث گردد نیاز آب کارخانه را می توان از طریق لوله کشی آب شهرك تامین نمود در غیر اینصورت بایستی با عنایت به موقعیت و محل اجراي طرح اقدام به حفر چاه نمود بطوریکه جوابگوي نیاز آب کارخانه باشد.

مطالعات امکان سنجـی مقـدماتی طرح تولید :

خوراك دام از باگاس ۶۶ برق مصرفی: میزان برق مورد نیاز با در نظر گرفتن ماشین آلات مورد استفاده و همچنین روشنایی محوطه ، ساختمانهاي اداري ، سالن تولید و تاسیسات در این طرح 450KWh در روز در نظر گرفته شده است . سوخت مصرفی: جهت انجام فرآیند تولید خوراك دام و همچنین تاسیسات گرمایشی از سوخت استفاده می گردد که البته در درجه اول اولویت با گاز می باشد و در صورت دسترسی نداشتن به آن از گازوئیل استفاده می گردد.

درصورتیکه شبکه لوله کشی گاز در محل احداث کارخانه موجود باشد جهت تامین انرژي مورد نیاز از گاز بعنوان سوخت مصرفی استفاده کرده در صورت عدم دسترسی به گاز از گازوئیل بعنوان سوخت جهت تامین انرژي کارخانه استفاده می گردد . امکانات مخابراتی و ارتباطی: جهت سهولت در انجام امور این طرح استفاده از 4 خط تلفن 1 ،خط فاکس و همچنین 1 خط اینترنت مورد نیاز می باشد .

راه: بهتر است کارخانه در محلی احداث گردد که دسترسی به مواد اولیه به سهولت امکان پذیر باشد و در کمترین زمان ممکن در محل فراهم گردد. همچنین امکان رفت و آمد وسائط نقلیه جهت جا به جایی مدیران و پرسنل امکان پذیر باشد .

راه آهن، فرودگاه، بندر و …: با عنایت به این موضوع که این محصول از محصولات صادراتی کشور می باشد و صادرات به نسبت خوبی نیز دارد لذا نزدیکی به بندر می تواند یکی از مزیتهاي ممکن باشد همچنین دسترسی به فرودگاه و یا راه آهن جهت حمل و نقل مواد اولیه و یا محصول تولیدي از محسنات طرح مذکور می باشد .

مطالعات امکانسنجـی مقـدماتی طرح تولید: خوراك دام از باگاس ۶٧ در یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجراي طرح با در نظر گرفتن عوامل زیر بنایی نظیر آب، برق، سوخت و راه هاي ارتباطی ، هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادي کاملاً ضروري می باشد . در استانهاي جنوبی کشور به دلیل دسترسی به راههاي آبی و هوایی به سهولت امکان دسترسی به بازارهاي خارجی فراهم است .

با توجه به اینکه اکثر شهرکهاي صنعتی داراي تأسیسات آب و برق و مخابرات می باشند، چنانچه کارخانه مزبور در شهرك صنعتی احداث گردد از این لحاظ مشکل خاصی ایجاد نمی گردد. در زیر میزان سوخت و انرژي مورد نیاز سالانه آورده شده است . 10 – وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی – حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه جهانی در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آلات از خارج از کشور تأمین می شود. این ماشین آلات پس از آزمایش هاي اولیه وتأیید عدم مشکلات فنی از طریق گمرك وارد خواهند شد.

حقوق گمرکی که در حال حاضر براي این ماشین آلات در نظر گرفته شده است 10 درصد می باشد . – حمایت هاي مالی، بانکها – شرکتهاي سرمایه گذار یکی از مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیلات بلند مدت براي ساخت و تسهیلات کوتاه مدت براي خرید مواد اولیه می باشد که در این راستا حدود 70 درصد سرمایه ثابت و 100 درصد سرمایه در گردش توسط بانکها تأمین می گردد .

مطالعات امکانسنجـی مقـدماتی طرح تولید: خوراك دام از باگاس ۶٨ همچنین با اجراي طرح در شهرك صنعتی، چهار سال اول بهره برداري از 80 درصد معافیت مالیاتی و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم از 10 سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی خوراک دام از باگاس آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید