توضیحات

طرح توجیهی تولید بتن آماده

این مقاله مربوط است به طرح توجیهی تولید بتن آماده که فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را در ادامه قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیری های لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود.

در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل) محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل شود.

تعریف، ویژگی ها و مشخصات فنی محصول :

در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار خواهد گرفت.

نام و کاربرد محصول :

بتن یک سنگ مصنوعی است که در آن سنگهای طبیعی از سایزهای خوب دانه بندی شده بـه وسـیله یـک شبکه سیمانی به هم متصل می شوند و به این طریق استحکام به وجود می آید . اگرچـه ایـن اصـل سـاختن مواد ساختمانی می تواند به حداقل امپراتوری دوم برسد، قرنها مورد غفلـت قـرار گرفتـه بـود.

بتـن در دهـه 1800 اهمیت خود را دوباره به دست آورد. زمانی که روشهای ساخت سیمان مدرن درمقیاس وسیع پیشرفت حاصل کرد.

بتن یک ماده زودشکن است، اما تقویت با میله های فولادی (بتون تقویت شده) یا با وترهـای پـیش فـشرده (بتون پیش فشرده) به میزان زیادی کارآیی آن را توسعه داده است. بتـون اکنـون یکـی از مهـم تـرین مـواد ساختمانی است و این به دلیل خصوصیات ساختاری، فیزیکی و شیمیایی آن و به دلیل اقتصاد آن اسـت .

بـه علاوه، بتون می تواند یک ماده بی ضرر برای محیط زیست منظور گردد. بتون تازه می تواند به آسـانی شـکل بگیرد و بیشتر بتون در محل در جایگاه ساخت آن ریخته می شود، اما استفاده رو به افزایش از عوامل بتـونی یا محصولات بتونی که از پیش در کارخانه ها ساخته شده باشند، وجود دارد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید بتن آماده آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید