توضیحات

طرح توجیهی تولید روغن موتور

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید روغن موتور و گریس می پردازیم و در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

روانکاري يا Tribology    که علم تسهيل  حرکت نسبي سطوح در تماس با يکديگر تعريف شده است. امروزه يکي از رشته هاي مهم در علوم ، دانش فني و عمليات اجرايي مهندسي است . هر زمان که سطوح اجسام در جوار و در تماس با يکديگر حرکت نسبي داشته باشند دو پديده اصطکاک و سائيدگي وجود خواهد داشت .

اصطکاک عبارت از نيروي مقاومت در برابر حرکت نسبي و گذر سطوح در تماس نسبت به يکديگر ، و سائيدگي عمل تخريب و گسستگي ذرات ماده است که در نتيجه تماس سطوح در حرکت نسبي و به لحاظ اثر نيروي اصطکاک پديد مي آيد . به غير از مواردي بخصوصي که وجود اصطکاک که وجود اصطکاک براي وقوع حرکت و يا ايجاد سکون در حرکت مورد نياز در اکثر موارد و بخصوص در اغلب مکانيزم های متحرک در ماشين آلات که برايت حمل بار و انتقال نيرو و حرکت طراحي شده اند دو پديده اصطکاک و سائيدگي پديده هاي نامطلوبي به حساب مي آيند.

اصطکاک باعث تضييع انرزي مکانيکي و  تبديل آن به  حرارت  نا خواسته و سائيدگي  باعث از دست رفتن همشکلي و تجانس قطعات با يکديگر و نهايتاً تقليل عمر مفيد مکانيز و ماشين مي گردد .

روانکاري را مي توان به کليه عملياتي اطلاق نموده که اثرات اصطکاک و سائيدگي را تقليل مي دهد و روان کننده هر ماده اي است که با قرارگرفتن ما بين دو سطح در تماس باعث پايين آمدن نيروي مقاومت در برابر حرکت يا نيروي اصطکاک مابين آنها و براي شروع و ادامه حرکت نسبي سطوح مي گردد .

حال ببينيم چه مواردي را مي توان به عنوان روان کننده واجد شرايط دانست و مورد استفاده قرار داد . کوشش بيشتر براي يافت روان کننده هاي موثر سابقه اي ديرينه به قدمت تاريخ دارد . بسياري از مواد در طول زمان براي اين منظور مورد امتحان قرار گرفته و سپس مترود و با مواد بهتر ي جانشين شده اند .

بعضي از روان کننده هاي مورد استفاده تا به امروز به طرز شگفت آوري  اصالت قديمي دارند .

روميان و مصريان در 1400 سال قبل از ميلاد مخلوطي از چربي ها ي ذوب شده و پيه آب کرده و با صابون آهکي مي جوشاندن و براي روغن کاري محورهاي وسائط نقليه و براي عنوان گريس به چرخ ارابها به کار مي برودند .

تنها از حدود اواسط قرن گذشته بود که روغن و صابون به عنوان مواد اصلي روان کننده ها مودرد استفاده قرار گرفته اند . روان کننده هاي مورد مصرف در دنيايي صنعتي امروز را مي توان از نظر حالت در 4 رده روان کننده هاي گازي ، مايع ،  نيمه جامد و جامد  ،دسته بندي نمود .

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید روغن موتور آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید