توضیحات

طرح توجیهی شربت گیاهی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی طرح توجیهی شربت گیاهی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز جهت مطالعه امکان سنجی طرح و آشنایی بیشتر با طرح قرار داده ایم. ابتدا مقدمه و تاریخچه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

تاريخچه و مقدمه ای بر طرح توجیهی :

فلات وسيع ايران، در عين حال که يک واحد خاص جغرافيايی در روی کره زمين شمرده میشود، ولی از اقليمها و محيطهای گوناگونی در قسمتهای مختلف برخوردار است. به همين دليل، گونههای گياهی متنوعی در آن انتشار دارد، به طوری که جوامع گياهی منتشر در اين فلات هر يک دارای ترکيبی معين از انبوه مختلف گونه هاست.

در فلات مذکور جوامع گياهی متعلق به کشور ايران است و در ميان فلور غنی ايران که بيش از ٧٥٠٠ گونه گياهی را دربرمیگيرد، تعداد بسيار زيادی از آنها را گياهانی تشکيل میدهند که به دلايلی دارويی ناميده میشوند. اين گياهان اغلب از ديرباز توسط بشر شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند. از نيمه دوم قرن اخير، تحقيقات فارماکوديناميک وسيعی روی گياهان دارويی در بيشتر کشورهای جهان انجام گرفته و به ويژه در چند سال اخير کشفيات مهمی روی ترکيبات ناشناخته گياهان مذکور
حاصل شده و بر اين اساس داروهای فراوانی تهيه و به بازارعرضه گرديده است.

از اين رو ضرورت مطالعه بر روی مواد دارويی مؤثر با فلور غنی، بيش از پيش اهميت يافته است. زيرا کشف گونههای جديد دارويی از ميان گياهانی که از سرزمينهای دور آورده شدهاند و پی بردن به ارزش بهداشتی اين گونه ها و يافتن مواد جديدی از ويتامينها، هورمونها، مواد ضد ميکروبی، ضد ويروسی و همچنين ضد توموری در ميان آنها، ما را به احتمال حضور مواد مؤثر ارزشمند در بين گياهان ايران، بيش از پيش اميدوار ساخته است.

اواخر قرن نوزدهم، به دليل پيشرفتهای روزافزون علوم مختلف، به ويژه علم شيمی و داروسازی، اولين استخراج مواد خالص شيميايی به منظور کاربردهای دارويی انجام گرفت و در راستای درمان بيماران، به نحو چشمگيری اعجاز نمود. بدين وسيله، طيف گستردهای از داروها، در رنگها، شکلها و اندازه- های مختلف توسط متخصصان داروساز پديد آمد.

ساخت اين داروها سبب شد تا تحقيق بر روی گياهان دارويی يک باره به رکود کشيده شود، زيرا پزشکان بدون آگاهی از عوارض سوء داروهای شيميايی و با اشتياق فراوان، آنها را به بيماران خود تجويز میکردند، تا اينکه به تدريج زمزمه هايی در مورد عينيت يافتن مسأله اثرهای جانبی داروها در جوامع علمی شنيده شد.

سرانجام، محققان با استفاده از تجربيات علمی، رفته رفته به منافع و مزايای استفاده از داروهايی با مواد مؤثر طبيعی پی بردند، بنابراين، نظر پژوهشگران به گياهان دارويی جلب شد و تحقيقات گستردهای بر روی آنها انجام پذيرفت؛ به طوری که قرن بيستم را ” قرن اسانس گياهان دارويی” نام نهادند.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی شربت گیاهی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید