توضیحات

طرح توجیهی فتیر صنعتی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی فتیر صنعتی با ظرفیت 650 تن در سال می پردازیم و در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

فتیر ماده اي غذایی است که در مناطق مختلف کشور به طور سنتی تهیه می شود و داراي انواع مختلفی از جملـه کسمه و شیرمال می باشد. معمولا فتیر از آرد، شکر، تخم مرغ، روغن، شیر و سایر مواد دیگري که بسـته بـه روش تولیـد هـر منطقـه بـه آن افزوده می شود، تشکیل شده است و مانند نان آن را در تنور پخت می کنند.

فتیر با دارا بودن ارزش غذایی بـالا بـه عنوان پیش غذا و یا میان وعدهاي مناسب قابل استفاده است.

مواد تشکیل دهنده فتیر داراي مواد زیر می باشند:

آرد: شامل پلی ساکاریدها، پروتئین، مواد معدنی و ویتامینها
تخم مرغ: شامل پروتیئن، اسیدهاي چرب غیر اشباع، آهن، فسفر، ویتامینها
شیر: شامل پروتئین، اسیدهاي چرب، املاح و ویتامینها
روغن: اسیدهاي چرب
شکر: ساکارید (انرژي زا)
ادویه جات و سایر افزودنیها: داراي آنتی اکسیدان، املاح

شایان ذکر است که به علت برنامه غذایی ناصحیح بخصوص در بـین دانـش آمـوزان شـاهد رشـد چـاقی و بـالتبع بیماریهاي مربوط به چاقی در بین آنان می باشیم، که با جایگزین کردن مواد غذایی مناسب بـه خصـوص فتیـر بـا موادي نظیر پفک، چیپس و … مـی تـوان بـر سـلامت نسـل آینـده تـاثیر گذاشـت، بطوریکـه طبـق اعـلام وزارت
کشاورزي آمریکا با استفاده از رژیم غذایی مناسب ابتلا و مرگ میر ناشی از بیماریهـاي قلبـی تـا 25درصد و بیماریهـاي عضوي و تنفسی تا 20 درصد، سرطان تا 20درصد و بیماریهاي قند را تا 50 درصد کاهش داد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی فتیر صنعتی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید