توضیحات

طرح توجیهی قطعات کنتور برق

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی قطعات کنتور برق می پردازیم و فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز در ادامه برای شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

طرح حاضر مطالعه امكانسنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد كنتورهاي هوشمند است. كه با توجه الزامات تغيير سيستم توزيع برق در ايران و ب رنامههاي آتي وزارت نيرو در جهت تغيير كنتورهاي مكانيكي فعلي به كنتورهاي ديجيتال نياز به آن احساس مي شود.

استفاده از تكنولوژي كنتورهاي هوشمند، در سطح جهان گسترش روزافزون داشته و بهدليل مزاياي مختلف براي بخش حساس انرژي و فشارهاي بينالمللي براي محيط زيست استفاده از آن، دير يا زود اجتناب ناپذير است.

نتايج بررسي هاي مقدماتي نشان ميدهد كه با احتساب هزينههاي توليد و تخمين اندازه بازار هدف، و با توجه به فقدان توليد كافي در ايران پيشبيني ميگردد با سرمايه گذاري اوليه حدود مبلغ 48500 ميليون ريال در دوره توسعه، طرح سودآوري داشته و مي تواند بخشي از نياز داخلي را برآورده سازد.

لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكانسنجي مقدماتي بر پايه دادههاي ثانويه و موجود بوده كه سودآوري آن نيز با توجه به مزاياي اقتصادي و جلوگيري از اتلاف انرژي و نياز وزارت نيرو به آن مورد تاييد است. اما براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج سرمايه گذاري، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه داده هاي اوليه و براي بررسي دقيق برنامههاي وزارت نيرو و برآورد دقيق مشتركين پيشنهاد مي شود.

هدف از اين طرح مطالعات مقدماتي امكانسنجي براي احداث كارخانه توليد كنتورهاي هوشمند (AMR=Reading Meter Automatic ( ميباشد. مطالعات امكانسنجي مقدماتي بر اساس داده هاي ثانويه و با امكان خطاي 20 درصد برآورد مي گردد.

با توجه به اهميت سيستم هاي توزيع برق در جهت ساماندهي ميزان و هزينه هاي مصرف انرژي الكتريكي در زمانهاي مختلف و برنامهريزي براي تبديل كنتورهاي فعلي به كنتورهاي هوشمند توسط سازمانهاي مربوطه و حجم بالاي تقاضا براي اين محصول در صورت اجراي برنامهها، بررسي امكانسنجي ايجاد و احداث اين كارخانه اهميت فراوان دارد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی قطعات کنتور برق آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید