توضیحات

طرح توجیهی مرکز مشاوره آماری

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی مرکز مشاوره آماری و خدمات انفورماتیک می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت مطالعه و بررسی بیشتر و همچنین آشنایی بهتر با طرح قرار داده ایم. در ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

1- خدمات مشاوره ای در زمینه تدوین طرح های پژوهشی، تنظیم پرسشنامه و نحوه جمع آوری اطلاعات وتجزیه و تحلیل اطلاعات

2- خدمات آموزشی در زمینه علم آمار، نرم افزارهای مربوطه و علوم کامپیوتر

3- خدمات انفورماتیکی در زمینه خدمات کامپیوتری، تهیه گزارش و پایان نامه ها و آمارنامه ها و …

4- خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی

فرآیند ارائه خدمات و مراحل آن:

1- مراجعه متقاضی به مرکز و تکمیل فرم درخواست

2- بحث پیرامون نوع خدمات و تنظیم قرارداد

3- جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات موردنیاز

4- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

5- اعلام نتایج به متقاضی و انجام اصلاحات نهایی

6- مستندسازی نتایج در قالب جزوه و CD

7- تحویل خدمت و اتمام قرارداد

 

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی مرکز مشاوره آماری و خدمات انفورماتیک آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید