طرح تولید روکش کفش

طرح تولید روکش کفش – روکش کفش با استفاده از فیلم های پلاستیکی تولید می شود . روکش کفش برای جلوگیری از انتقال آلودگی از محیط کار به داخل کفش و همچنین جلوگیری از انتقال آلودگی از کفش به داخل محیط استفاده می شود . معمولاً روکش کفش به صورت یکبار مصرف تولید شده و در محیط های آزمایشگاهی از آن استفاده می شود . روکش کفش در اندازه ، رنگ و وزن های متفاوتی تولید می شود . جنس روکش کفش از پلی یورتان ، پلی اتیلن و پلی پروپیلن است . پوشش های کفش در رنگ های سیاه ، طلایی ، آبی ، سفید و سبز تولید می شود . کشور چین یکی از تولید کنندگان روکش کفش می باشد .

ویژگی های کاور کفش یکبار مصرف

 • ساخته شده از پلی اتیلن و پلاستیک
 • دارای ضخامت ۴ میکرونی
 • مانع نفوذ آب و مایعات
 • یکبار مصرف
 • وزن ۳ گرم

کاربردهای روکش کفش

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻝ ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻔﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﻴﻂ، ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑـﻪ ﺩﻭ ﺷـﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻛﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂﮐﺎﺭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ:
۱. ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓـﻲ ﺩﻳﮕـﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺎﺩ (ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ) ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻛﻔﺶ ﻭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻛﻔﺶ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧـﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺗـﺎﻕ ﻫـﺎﻱ ﺟﺮﺍﺣـﻲ، ﻛﻠﻴـﺔ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ ﻫـﺎ، ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﺔ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
۲. ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮﻥ ﮔـﻞ، ﺭﻧـﮓ، ﺭﻭﻏـﻦ، ﻣـﻮﺍﺩ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻛﺶ ﻛﻔﺶ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

موارد استفاده کاور کفش بیمارستان ها
 • صنایع غذایی و دارویی
 • آشپز خانه های صنعتی
 • مراکز کلین روم
 • مهد کودک ها و شرکت های دارویی

مزایای استفاده ازطرح تولید روکش کفش بیمارستانی یکبار مصرف

 • قیمت بسیار پایین نسبت به سایر کاور کفش ها
 • دارای بسته بندی مناسبی است که میتواند استفاده از آن را راحت کند.
 • در حاشیه های و دور این نایلون کاور کفش از دوخت برای استحکام و مقاومت بیشتر استفاده شده است.
 • به دلیل ابعاد مناسبی که دارد میتوانید از آن برای کفش های پاشنه بلند نیز استفاده نمایید.

کد آیسیک مرتبط با طرح تولید روکش کفش

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
باتوجه به جستجو های انجام شده در اطلاعات کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید ماست اسموتی یافت نشد لذا کد آیسیک ماست میوه وغیره موسیردار به شرح زیر میباشد.
کد آیسیک کاور کفش یکبار مصرف پلاستیکی : ۲۵۲۰۵۱۲۶۰۹

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید روکش کفش

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

کد تعرفه گمرکی کاور کفش یکبار مصرف پلاستیکی:۳۹۲۶۲۰۱۰
کد تعرفه گمرکی کاور کفش یکبار مصرف پلاستیکی: ۳۹۲۶۲۰۹۰

انواع دستگاه کاور کفش

دستگاه کاور کفش انواع متفاوتی دارد حتی گاهی کاور کفش به صورت دستی انجام می شود و نیازی به دستگاه ندارد ما با پیشرفت تکنولوژی دستگاههای اختراع شده است که بدون خم شدن و دست زدن به کفش آن را کاور می کند.

1- دستگاه کاور کفش برقی اتوماتیک:

این دستگاه با استفاده از برق کار میکند و برای کاور کردن نیاز به بسته های کاور آماده دارد به این صورت که بسته های کاور آماده را به صورت بسته بندی ۱۰۰ عددی و یا ۲۰۰ عددی موجود در بازار را خریداری کرده در درون دستگاه برقی اتوماتیک قرار می دهید سپس دکمه روشن آن را فشار می دهید کفش را در محفظه مخصوص قرار داده ،دستگاه به طور اتوماتیک کفش را می پوشاند سپس ۲ الی ۳ ثانیه صبر می کنید و کفش دوم را قرار می دهید.

2- دستگاه کاور کفش حرارتی:

این دستگاه یکی از به روزترین دستگاه های موجود در بازار می باشد.روش کار این دستگاه با دستگاه های دیگر کاملا متفاوت است به این صورت که برای کاور کردن کفش نیاز است که رول هایی از جنس های نایلون در درون دستگاه قرار دادیم سپس چرخش در درون محفظه طراحی شده قرار دهید دوئل سه ثانیه صبر کنید دستگاه با استفاده از حرارت مناسب کفش را کاور میکند.در این دستگاه هر یک از رول ها می توانند ۱۰۰۰ کفش و یا همان ۵۰۰ جفت کفش را کاور کند در حالی که دستگاه های دیگر بین ۵۰ تا ۱۰۰ کفش را می‌توانند کاور کند

3- دستگاه کاور کفش مکانیکی:

این دستگاه بدون نیاز به برق و باطری کار میکند. دستگاه کوچک و قابل حمل می باشد و همچنین به نسبت دیگر دستگاه ها بسیار ارزان استاین دستگاه که به صورت یک جعبه می باشد کاور های کفش آماده را به صورت دستی در آن قرار می دهیم و مانند دیگر دستگاه ها پا را در محفظه معین قرار می دهیم تا کاور به دور کفش قرار گیرد.

جنس این رو کفشی ها از پلی اتیلن و پلاستیک است، غیرقابل نفوذ آب و مایعات و در برخی مدلها آنتی استاتیک می باشند.

كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده روکش کفش

يكي از بزرگترين كشورهاي توليدكنندة انواع روكشهاي پلاستيكي كفش در جهان كشور چين است كه سهم قابلتوجهي از بازار جهان را در اختيار دارد كه علت اين امر توليد انبوه با قيمت بسيار پايين است . بزرگترين مصرف كنندگان در جهان كشورهايي از قبيل آمريكا، آلمان، انگلستان، اسپانيا، ايتاليا هستند . چين، روسيه، ژاپن، فرانسه، كرهجنوبي و هلند در عين حال از كه توليدكنندگان عمد ة پلياتيلن ميباشند.توليدكنندگان عمد ة محصولات پلياتيلني نيز ميباشند. كشورهايي نظير كشورهاي امريكاي جنوبي،افريقا، كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، اقيانوسيه و كشورهاي آسيايي مثل چين، هند،اندونزي، پاكستان، فيليپين، سنگاپور، تايوان و تايلند به مقدار زيادي محصولات پلياتيلني مصرف ميكنند به گونه اي كه ناچار به واردات مي باشند .

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید روکش کفش

ظرفیت تولید سالیانه : ۳۸۰۰ هزار جفت تن
نرخ برابری دلار : ۲۵۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۲۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل : ۸۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۲۸ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۵ میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : ۲.۸ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : ۳۷ درصد