فرآیند تولید پمپ و متعلقات چاه عمیق

در ادامه به تشریح فرآیند تولید پمپ و  متعلقات چاه عمیق می پردازیم و توضیحاتی کامل را در رابطه با این طرح توجیهی بیان می کنیم که می تواند مفید باشد تا بیشتر با این طرح آشنا شوید:

انواع پمپ ها

– الکترو موتورهاي شناور چاه عمیق.
– پمپ هاي شناور چاه عمیق.
– پمپ هاي گریز از مرکز (مطابق ۲۴۲۵۵ DIN)
– پمپ هاي گریز از مرکز (با آب دهی زیاد)
– پمپ هاي گریز از مرکز فشار قوي چند طبقه
– پمپ هاي گریز از مرکز یکپارچه
– پمپ هاي گریز از مرکز گل کش

پمپ هاي گریز از مرکز (پمپ هاي سانتریفوژ) Centrifugal pump

در این این نوع پمپ مایع به مرکز پمپ و پاي پره ها وارد شده و اثر نیروی گریز از مرکز که ناشی از گردش سریع پمپ می باشد، انرژي جنشی زیادی پیدا کرده و به طرف خارج پرتاب می شود و پوسته را پر از سیال می کند. انرژی جنبشی در قسمت خروجی پمپ اجبارا به انرژی فشار تبدیل می گردد.
جهت حرکت پروانه: جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره ها در پمپ ها. پمپ هاي گریز از مرکز از پرمصرفترین پمپ هایی می باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می روند. حسن این پمپ ها در آن است که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت می باشد و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادي که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه بار آن به حدی نخواهد رسید که موتور محرك خود را از کار بیندازد. دو نوع افت فشار داریم: افت اصطکاکی و افت اتصالات.
عملکرد موفق یک پمپ تا حدود زیادي بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن دارد. جهت حصول اطمینان از حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداري ، انتخاب پمپ باید با عرضه اطلاعات صحیح به کاتالوگ صورت گیرد. بیشتر سازندگان پمپ دانستنی هاي لازم در خصوص پمپ تولیدي خود را در کاتالوگ و کتابچه راهنما ذکر می کنند: اطلاعاتی از قبیل نصب ، عملکرد و تعمیر و نگهداري. در این مبحث منتخبی از این گونه دانستنی ها درباره پمپهاي سانتریفوژ و همچنینی عیوب متصوره ، علت و چگونگی رفع این عیوب ذکر می گردد.

انواع پمپ های گریز از مرکز

پمپ هاي گریز از مرکز را بر حسب نوع ساختمان آنها به انواع زیر تقسیم بندي می کنند:
-از نظر وضعیت طبقات که ممکن است یک طبقه و یا چند طبقه باشند.
-از نظر مقدار آبدهی و ارتفاع که ممکن است بصورت کم ، متوسط و زیاد باشند.
-از نظر نوع پروانه ، تعداد تیغه و وضعیت آنها.
ممکن است پمپها را بر حسب نوع استفاده آنها تقسیم بندي کنند:
پمپ هاي سیرکولاتور براي به جریان انداختن آب گرم در سیستم هاي حرارتی.
-پمپ هاي افقی یک طبقه از نوع مکش مارپیچی جهت استفاده در تأسیسات مکانیکی
-پمپ هاي سانتریفوژ فشار قوي چند طبقه جهت استفاده در آبرسانی و غیره.
-پمپ هاي شناور جهت استفاده در چاه هاي عمیق و نیمه عمیق.
-پمپ هاي لجن کش جهت استفاده در سیستم هاي فاضلاب.
نظر به اینکه پمپ هاي طبقاتی در سیستم تأسیساتی کاربرد فراوان دارند، مختصرا به ساختمان این نوع پمپ ها اشاره می گردد.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید اسلب سنگ مصنوعی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری و جواز تاسیس خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.