مجوز استاندارد خدمات گردشگری

برای درجه بندی و استاندارد خدمات گردشگری که دارای مصوبه هیئت باشد نیازمند مجوز استاندارد خدمات گردشگری می باشید که ما در این مقاله به بررسی مدارک مورد نیاز و همچنین مراحل طی فرآیند پرداخته ایم:

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/08/18ماده (11)
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/08/18ماده (6)
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری3481394/08/30همه موارد
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی3531365/12/13بند 18 تبصره 2ماده2
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگري3551382/10/23ماده 1
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه (معتبر ) بهره برداری مرکز/ واحد100343
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری3481394/08/30ماده 20 تا 31
آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی10501395/05/01ماده 8
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/08/18ماده 11
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری3481394/08/30همه موارد
مدت زمان صدور مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/2266310301396/09/21بند 25
مدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/08/18تبصره 2 ماده6
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری3481394/08/30ماده (29)
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/08/18ماده 6وتبصره2ماده11
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری3481394/08/30ماده 18
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/08/18ماده 6 و 17
مدت زمان تمدید مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394/08/18ماده 17
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبرای دانلود طرح توجیهی گردشگری و سایر طرح های توجیهی دیگر برای مجوز استاندارد خدمات گردشگری بصورت کاملا به صفحه نخست وب سایت بهین یاب تجارت مراجعه کنید و یا با شماره های 45518-021 و 09120213393 تماس حاصل فرمایید.