مجوز فروش لوازم صوتی و تصویری

ما در این نوشته به بررسی مجوز فروش لوازم صوتی و تصویری می پردازیم که مراحل اخذ مجوز و حتی پروانه بهره برداری تولیدی و همچنین مدارک مورد نیاز برای گرفتن مجوز را آورده ایم :

ضوابط داخلی اتحادیه اتومبیل کرایه و املاک ونمایشگاه خودرووصنوف همگن:

1- در این اتحادیه برای رسته شغلی ذیل پروانه کسب صادر می گردد.

2- لوازم و ابزار کار بر اساس ضرورت شغلی و طبق عرف و ضوابط اتحادیه می باشد.

3- قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط برای تک تک اعضای این اتحادیه لازم الرعایا می باشد.

4- اعضای اتحادیه مکلف به رعایت تصمیمات و دستورات قانونی اتحادیه می باشند.

5- اعضای این اتحادیه مکلف به رعایت محدوده صنفی خود بوده و به هیچ وجه حق تجاوز به شارع و ایجاد سد معبر نخواهند داشت.

6- اعضای این اتحادیه مکلفند حق عضویت سالانه خود را به حساب جاری اتحادیه واریز و فیش آنرا به اتحادیه ارائه نمایند. در غیر این صورت اتحادیه مجاز به ابطال پروانه کسب اینگونه افراد خواهد بود.

7- اعضای این اتحادیه مکلف به رعایت مقررات حاکم بر اماکن عمومی، رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی و حسن برخورد با مشتریان بوده و حقوق مصرف کنندگان را رعایت خواهند نمود.

8- ساعت کاری این صنف از ساعت 7 صبح الی 22 تعیین و اعضاء متعهد به رعایت آن می باشند.

9- اعضای این اتحادیه صرفاً در رسته های شغلی خود فعالیت نموده و از اشتغال به شغل دیگر غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده است، خودداری خواهند نمود. در غیر این صورت اتحادیه برابر قانون نظام صنفی مجاز به ابطال پروانه کسب صادر شده می باشد.

10- اعضای این اتحادیه ملزم به پرداخت عوارض سالانه شهرداری و ارائه تسویه حساب به اتحادیه می باشند. مجوز فروش لوازم صوتی و تصویری

11- دارندگان پروانه کسب از این اتحادیه در صورت جمع آوری شغلی و تغییر محل یا تغییر شغل مراتب را کتباً به اتحادیه تسلیم و ملزم به طی مراحل قانونی آن خواهند بود.

12- برابر مصوبه کمیسیون نظارت مساحت مسقف برای رسته شغلی نمایشگاه اتومبیل حداقل 60 متر می باشد.

13- برابر مصوبه کمیسیون نظارت برای رسته تاکسی تلفنی- وانت تلفنی- داشتن پارکینگ مناسب الزامی می باشد.

14- این ضوابط خاص در 14ماده در جلسه مورخه 96/4/31 کمیسیون نظارت شهرستان ورزقان تصویب و اتحادیه و اعضای اتحادیه ملزم به رعایت آن می باشند.

لازم به توضیح می باشد که کلیه موارد فوق الذکر بدون هیچ تغییراتی برای سال 1396 قابل اجرا می باشد.

ریال می باشد                               600000                                   15- حق عضویت سال 96


برای دانلود رایگان طرح توجیهی در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و …می توانید به وب سایت بهین یاب تجارت مراجعه کنید و یا با شماره های 45518-021 و 09120213393 تماس حاصل فرمایید.