مجوز پیرایشگری مردانه

برای دریافت مجوز پیرایشگری مردانه نیازمند دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه و دریافت پروانه کسب مورد تقاضا می باشید. ما در این مقاله به بررسی مراحل دریافت مجوز و همچنین معرفی مدارک مورد نظر پرداخته ایم:

عنوان مجوز:

مجوز پیرایشگری مردانه

استان: اردبیل

شهرستان: نمین

صنف: نانوایان و صنوف الحاقی

کد آیسیک: 930212

مساحت:13

حق عضویت سالانه: 410000ریال

ورودیه سال اول:2050000ریال

توضیحات دریافت مجوز پیرایشگری مردانه

کمیسیون نظارت شهرستان نمین

نام اتحادیه : اتحادیه صنوف نانوایان وصنوف الحاقی شهرستان نمین

دراین اتحادیه صنفی برای 4 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادرمی شود:

رسته های تحت پوشش :

ردیف

اتحادیه

رسته

کدآیسیک

مساحت

1-

نانوایان وصنوف الحاقی

آموزش آرایش وزیبایی

809017

حداقل مساحت مورنیاز15مترمربع

2-

نانوایان وصنوف الحاقی

اموزش خط ونقاشی

8090140

حداقل مساحت مورنیاز13مترمربع

3-

نانوایان وصنوف الحاقی

پیرایشگری مردانه

930212

حداقل مساحت مورنیاز13مترمربع

4-

نانوایان وصنوف الحاقی

آرایشگری زنانه

930211

حداقل مساحت مورنیاز13مترمربع

ماده 1- فردصنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شودکه طبق قانون نظام صنفی ، آیین نامه اجرائی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده وبا قبول مسئولیت شخصاً یا بوسیله مباشر واجد شرایط درمحل مزبور به کاراشتغال ورزد.

شرایط لازم جهت اخذ پروانه کسب :

 الف- سقف صنفی: ندارد

ب-حدودصنفی (فاصله صنفی) : ندارد

د- بلامانع بودن محل ازنظراداره بهداشت محیط برای رسته های مرتبط

ح-رعایت موارددرخواستی ازسوی مدیریت محترم اماکن عمومی وسایرادارات دخیل درکار

رسته شماره 1

الف- ازفروش و توزیع کالاهای آرایشی بهداشتی درمحل اکیداً خودداری فرمایند.

ب- فروش هرگونه داروی مکمل یا داروهایی با عناوین دیگر ممنوع می باشد.

ج- محل بایددارای پوشش مناسب بوده وازتصاویرناهنجاردرمحل استفاده نشود.

د- داشتن گواهی مهارت از اداره فنی و حرفه ای و یا اشتغال یک نفردرمحل که دارای مدرک فوق باشد.

رسته شماره 2

الف- داشتن گواهی فنی از اداره مربوطه و یا اشتغال یک نفردرمحل کار که دارای مدرک فوق باشد.

ب-داشتن مدرک مرتبط باشغل درخواستی درصورت نداشتن مدرک فنی وحرفه ای.

ج- داشتن وسایل لازم کار طبق ضوابط اتحادیه.

رسته شماره 3 و 4

الف- داشتن گواهی فنی از اداره مربوطه ویااشتغال یک نفردرمحل کار که دارای مدرک فوق باشد.

ب- رعایت موازین بهداشتی و حرفه ای درمحل واحد صنفی باعنایت به موارد ارائه شده ازطرف اداره بهداشت محیط.

ج- داشتن وسایل یکبار مصرف آرایشگری.

این ضوابط درجلسه کمیسیون نظارت شهرستان نمین 1396/06/29 تصویب شد.

برای دانلود رایگان طرح توجیهی در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و …می توانید به وب سایت بهین یاب تجارت مراجعه کنید و یا با شماره های 45518-021 و 09120213393 تماس حاصل فرمایید.